user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Avgasregler

Avgaser från arbetsmaskiner innehåller skadliga ämnen som kväveoxider, partiklar, kolväten och koldioxid. Tillåtna nivåer på utsläpp av avgaser från motorer hos arbetsmaskiner regleras i EU-direktiv.

Logga in för att ta del av hela innehållet

Vill du bli medlem du också?
Läs mer om fördelarna här