user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Förarbehörigheter

Ett antal lagar och förordningar reglerar kraven på förarbehörigheter av entreprenadmaskiner. I grunden ligger körkortslagen och därutöver yrkestrafiklagen, lagen om yrkesförarkompetens, arbetsmiljölagen och kollektivavtal som var för sig ställer krav på kompetens och behörigheter för yrkesverksamma maskinförare.

Du som företagare behöver känna till kraven på förarbehörigheter, oavsett om det är du själv som ska köra, eller en anställd.

Typer av förarbehörigheter

  • Körkortskrav regleras i körkortslagen och i viss omfattning yrkestrafiklagen.
  • Yrkeskompetensbevis regleras i lag om yrkesförarkompetens.
  • Yrkesbevis/Utbildningsbok regleras i kollektivavtal.

Körkort

  • Traktor a (<40 km/h) och motorredskap klass II (<30 km/h) kräver AM/Traktorbehörighet vid färd på väg.
  • Motorredskap klass I, traktor b  och tung terrängvagn kräver alltid minst B-behörighet.
  • Yrkesmässig trafik (godstrafik på väg för annans räkning) med tung terrängvagn samt traktortåg kräver, enligt yrkestrafiklagen, C- eller CE-behörighet. Se mer om det i avsnitt om Yrkestrafiktillstånd.

Yrkesbevis/Utbildningsbok

Yrkesbevis/utbildningsbok krävs enligt avtal för följande entreprenadmaskiner:

  • Lastmaskin, Grävmaskin och Grävlastare.
  • Bandschaktare, Väghyvel och Motorschaktvagn.
  • Teleskoptruck/Teleskoplastare, Mobilkran och Tornkran.
  • Betongpump och Pålmaskin.

Arbetsmiljölagen kräver att förare av maskiner har kompetens för att framföra eller använda respektive maskin. Yrkesbevis/utbildningsbok är det sätt man kan ha det dokumenterat för dessa maskiner.

Undantag från krav på yrkesbevis/utbildningsbok

Maskiner som väger mindre än 1 500 kilo (med redskap), eller har kran med lyftkapacitet mindre än 10 tonmeter, omfattas inte av krav på utbildningsbok eller yrkesbevis.

Yrkeskompetensbevis (YKB)

Förare ska ha yrkesförarbevis (YKB) när de inom ramen för sin anställning transporterar gods (eller personer) på väg, med lastbil (eller buss).

Det gäller alltså när transport görs med sådana fordon som har behörighetskrav C/C1 eller D/D1 enligt körkortslagen.

Med väg avses sådan väg, gata, torg och annan led eller plats som allmänt används för trafik med motorfordon.

Undantag från krav på YKB

Undantag från krav på YKB finns bland annat för transport av egen entreprenadmaskin med lastbil, och utrustning som drivmedel och redskap för arbetets utförande, under förutsättning att framförandet av lastbilen inte är förarens huvudsakliga sysselsättning.

Förare som utför godstransporter med andra fordon än de som nämnts, exempelvis traktorer, arbetsredskap eller tunga terrängvagnar, behöver alltså inte ha YKB enligt lag.

Mer att läsa om förarbehörigheter finns i ME-handboken och på Transportstyrelsens webbplats.

Har du frågor?

Kontakta vår rådgivning på 010-256 99 99, vardagar 8-16. Eller mejla oss på radgivning@me.se. Skriv organisationsnummer i ämnesraden för snabb service!

Uppdaterad den 22 maj 2023