user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Fordonspärm

Samla varje maskins dokumentation i en fordonspärm som följer med i maskinen. Viss dokumentation är krav på att den finns. Att ha all dokumentation på ett och samma ställe är smart.

Varje maskin ska ha en fordonspärm där ni samlar den dokumentation som hör till maskinen. Viss dokumentation är nödvändig, men annat kan också vara en fördel att ha tillgängligt i maskinen.

Kom ihåg att alltid bevara originaldokument på företaget. Använd kopior i fordonspärmen.

Arbetsmiljö och säkerhet

Arbetsmiljöverket kräver att fordonspärmen minst innehåller:

 • Bruksanvisning.
 • Försäkran om överenstämmelse mot maskindirektivet (ingår som regel i bruksanvisningen för moderna maskiner).
 • Tillsynsjournaler.
 • Senaste besiktningsintyg* efter återkommande besiktning.
 • Besiktningsintyg från första besiktning (i förekommande fall).
 • Information om att eventuella brister som upptäckts vid besiktning är åtgärdade.
 • Intyg/uppgift om datum då anordningen första gången togs i drift.

Den här dokumentationen ska kunna visas upp för BAS-U på en arbetsplats och vid en arbetsmiljöinspektion.

* OBS: Om du använder en eller flera besiktningspliktiga anordningar utan att kunna visa upp senaste besiktningsintyget får du en sanktionsavgift att betala. Den är på minst 40 000 kronor och upp till 400 000 kronor.

Information hos Arbetsmiljöverket

Användning av arbetsutrustning (AFS 2006:4), §7, §14, §17-21

Användning av lyftanordningar och lyftredskap (AFS 2006:6), §7, §29-34 

Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar (AFS 2003:6), §4, §27-29

Ackrediterade kontrollorgan

Vägtrafik och registrerade motorredskap

Registrerade motorredskap med tjänstevikt över 2 000 kilo ska vara trafikförsäkrade enligt Trafikskadelagen (1975:1410).

Motorredskap klass I ska kontrollbesiktas första gången 4 år efter att det togs i bruk och därefter med 24 månaders intervall enligt Fordonsförordningen (2009:211).

Fordonspärmen kan därför med fördel innehålla kopior av:

 • Giltig trafikförsäkring.
 • Intyg från kontrollbesiktning (i förekommande fall).

Digitala format som är tillgängligt via mobiltelefon eller liknade är alltid användbart. Tänk på att uppgifter om godkänd kontrollbesiktning och giltig försäkring för fordon som är registrerade lagras även hos Transportstyrelsen och går att få tag på den vägen.

Transportstyrelsens sms-tjänst Besiktningsuppgifter

Transportstyrelsens e-tjänst Dina fordon

Om motorredskap Transportstyrelsen

Trafikskadelagen (1975:1410)

Miljökrav som fordonet uppfyller

Det är vanligt att beställare har krav i sina upphandlingar på att maskinen som ska utföra arbetet ska uppfylla vissa miljövillkor.

Fordonspärmen kan därför med fördel innehålla de dokument som styrker att miljökraven uppfylls, exempelvis:

 • Miljödeklaration/miljödatablad från tillverkare/generalagent.
 • Intyg från leverantör att hydraulvätska är biologiskt nedbrytbar.
 • Bränsledeklaration.

Har du frågor?

Kontakta vår rådgivning på 010-256 99 99, vardagar 8-16. Eller mejla oss på radgivning@me.se. Skriv organisationsnummer i ämnesraden för snabb service!

Uppdaterad den 17 maj 2021