user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Trafikförordningen och regler för dig som arbetar på väg

Trafikförordningen är en svensk lag som berör alla som vistas i trafiken – till fots, på cykel, med djur eller med motordrivna fordon. I dagligt tal kallar vi dem trafikregler. Här tar vi upp några saker som är av speciellt intresse för dig som har vägen som arbetsplats.

Logga in för att ta del av hela innehållet

Vill du bli medlem du också?
Läs mer om fördelarna här