user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Tjänstemannaavtalet (TMA)

Maskinentreprenörerna har tillsammans med fem andra arbetsgivarorganisationer tecknat ett tvåårigt tjänstemannaavtal med fackförbunden Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Unionen. Tjänstemannaavtalet löper mellan 1 maj 2023 och 30 april 2025.

I denna film får du en introduktion kring vad som är viktigt att tänka på inför en anställning. Vad ska du tänka på under en arbetsintervju och när du tecknar ett anställningsavtal? Och vilka olika anställningsformer finns det och vad innebär dessa? Slutligen går vi igenom de olika kollektivavtal som ME har med fackförbunden.


I likhet med tidigare tjänstemannaavtal med Ledarna och Sveriges Ingenjörer är de nya avtalen, liksom det alternativa löneavtalet med Unionen, sifferlösa. Det traditionella löneavtalet med Unionen är det enda som är siffersatt och det håller sig inom det av industrin satta märket.

Avtalsperioden löper mellan 1 maj 2023 och 30 april 2025.

Några kortfattade punkter ur respektive avtal:

Ledarna

  • Sifferlöst processlöneavtal (tills vidare).
  • Avsättning till deltidspension med 0,2 procent per den 1 maj 2023 och 0,2 procent per den 1 maj 2024, totalt 0,4 procent. 

Sveriges Ingenjörer

  • Sifferlöst processlöneavtal.
  • Avsättning till deltidspension med 0,2 procent per den 1 maj 2023 och 0,2 procent per den 1 maj 2024, totalt 0,4 procent. 

Unionen

  • Individgaranti 2023: 600 kronor, 2024: 500 kronor.
  • Allmän pott 1 maj 2023: 3,4 procent, 1 maj 2024: 2,6 procent samt ev. justeringar av oskäliga löneskillnader.
  • Avsättning till deltidspension med 0,2 procent per den 1 maj 2023 och 0,2 procent per den 1 maj 2024, totalt 0,4 procent.

Provanställning

Ändring i Allmänna villkor, gäller Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Unionen:

  • Möjlighet till förlängning av provanställning (§ 2 Mom 3:1: Om tjänstemannen har varit frånvarande under provanställningen kan arbetsgivaren och tjänstemannen skriftligen komma överens om en förlängning av provanställningsperioden motsvarande frånvarotiden)

Kollektivavtal som pdf

Tjänstemannaavtalet 2023–2025 (pdf 1,12 MB)

Förhandlingsprotokoll

Förhandlingsprotokoll Tjänstemannaavtalet Unionen – maj 2023 (pdf 1,11 MB)

Förhandlingsprotokoll Tjänstemannaavtalet Sveriges Ingenjörer – maj 2023 (pdf 1,02 MB)

Förhandlingsprotokoll Tjänstemannaavtalet Ledarna – maj 2023 (pdf 904 kB)

Har du frågor?

Kontakta vår rådgivning på 010-256 99 99, måndag-fredag 816. Du kan också mejla oss på radgivning@me.se. Skriv organisationsnummer i ämnesraden för snabb service!

Uppdaterad den 26 juni 2023