user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Arbete på väg, steg 1 (1.1, 1.2, 1.3)

Arbetsmiljö

Beskrivning

APV steg 1, finns även på engelska, som distansutbildning, webbutbildning på svenska samt webbutbildning på engelska. Länkar till anmälan samt rabattkod finns längre ner på sidan.

Utbildningen omfattar bland annat en förståelse för Trafikverkets säkerhetskrav, hur en säker vägarbetsplats utformas och hur väghållningsarbete från fordon ska ske på ett trafiksäkert sätt. Den innehåller också kunskap om Trafikverkets regelverk för aktuellt arbete samt att undvika de risker som kan uppstå med passerande fordonstrafik.

Utbildningens mål

 • Kunskaper för alla typer av arbeten utmed Trafikverkets vägar (APV 1.1)
 • Kunskaper för att få framföra väghållningsfordon inom ett vägarbete (APV 1.2)
 • Kunskaper för att få utföra vägarbete som till exempel anläggningsarbete, medhjälpare vid montage av vägräcken, vaktarbete och beläggningsarbete (APV 1.3)

Målgrupp

APV steg 1 vänder sig till alla som utför arbeten på vägen som är upphandlat av Trafikverket, där alla beroende på sina arbetsuppgifter ska ha rätt kompetens. Utbildningen omfattar förståelse för Trafikverkets säkerhetskrav, hur en säker vägarbetsplats utformas med trafik- och skyddsanordningar samt hur väghållningsarbete från fordon ska ske på ett trafiksäkert sätt. 

Utbildningens innehåll

Steg 1.1

 • Utbildningen omfattar en förståelse för Trafikverkets säkerhetskrav, hur en säker vägarbetsplats utformas, vägarbetsområdets zoner och vilka vägmärken och skyddsanordningar som kan användas.
 • Den ger en grundläggande förståelse för vilka regler och lagar som styr samt vem som har ansvar för vad.
 • Den betonar även det egna ansvaret samt vikten av att förstå de säkerhetsregler som finns på den aktuella arbetsplatsen.

Steg 1.2

 • Utbildningen omfattar kunskap kring hur väghållningsarbete från fordon ska ske på ett trafiksäkert sätt.
 • Hur ska fordonet placeras och hur undviker föraren de risker som kan uppstå med passerande fordonstrafik.
 • Vilka vägmärken är tillåtna och hur ska fordonet utrustas på korrekt sätt.
 • Hur ska fordonet placeras för att uppnå en säker arbetsmiljö samt en hög trafiksäkerhet för trafikanterna.
 • Kunskap om Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter (AFS) samt Trafikförordningen, Väglagen och Vägförordning.

Steg 1.3

 • Deltagaren ska efter utbildningen inneha allmänna kunskaper om Trafikförordningen samt Vägmärkesförordningen och dess föreskrifter.
 • Kunna de specifika bestämmelser som gäller för arbetets utförande och ha en anpassad kompetens för det arbete som personen utför.
 • Kunna Trafikverkets regelverk för aktuellt arbete samt undvika de risker som kan uppstå med passerande fordonstrafik.
 • Kunna ta emot instruktion och utföra arbetet som person med steg 2-kompetens förmedlar.
 • För att agera flaggvakt behöver Steg 1:3 kompletteras med en flaggvaktsutbildning.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Gör så här för att komma igång:

 • Anmäl dig via länken och ange rabattkod ME2023.
 • Utbildningen avslutas med ett skriftligt kunskapstest för att säkerställa att kunskapskraven uppnås.
 • Efter avslutad utbildning samt godkänt kunskapstest får varje deltagare ett diplom samt ett utbildningsbevis från RentSafe Academy där det framgår vilken typ av utbildning som är genomförd. 
 • Utbildningen registreras på ID06 kompentensdatabas.

Utbildningslängd

1 dag

Denna kurs anordnas i samarbete med RentSafe Academy. För att du ska kunna ta del av medlemsrabatten, ange ME2023 i fältet för rabattkod  när du anmäler dig. Priserna är angivna ex moms.

APV steg 1, finns även på engelska, som distansutbildningwebbutbildning på svenska samt webbutbildning på engelska.

Pris

Medlemspris: 2 117 kr

Pris för ej medlem: 2 490 kr

Anmäl dig här