user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Arbete på väg, steg 3 - Att styra och leda entreprenader - Distans

Arbetsmiljö

Beskrivning

Kursen går ut på att kunna förstå och tillämpa gällande författningskrav, Allmänna Bestämmelser, Trafikverkets regler för trafik- och skyddsanordningar och de krav som framgår i aktuellt förfrågningsunderlag. Utöver de författningskrav som tidigare framgår i beskrivningarna av Steg 1, 2 och 3 ska även ingå, Vägsäkerhetsförfattningar och Vägtunnelförfattningar när den upphandlade objektet innehåll TEN-T väg och tunnel.

Utbildningens mål

  • Kunskaper för alla typer av arbeten utmed Trafikverkets vägar (APV 1.1)
  • Kunskaper för att få framföra väghållningsfordon inom ett vägarbete (APV 1.2)
  • Kunskaper för att få utföra vägarbete som till exempel anläggningsarbete, medhjälpare vid montage av vägräcken, vaktarbete, beläggningsarbete (APV 1.3)

Målgrupp

APV steg 3 är en förberedande utbildning för personal med certifieringskrav enligt Steg 3. Certifieringskrav ställs på personal som entreprenör eller konsult som ska: Styra och leda personalgrupper i steg 2, utföra arbetsberedningar med mera. Tillvarata trafikanternas behov under projektering, byggande och framtida underhåll. Utföra byggplatsuppföljning, byggledning eller leveransuppföljning inom APV-området. Svarar för aktuell trafikinformation.

Utbildningens innehåll

  • Kunna förstå och tillämpa gällande författningskrav, Allmänna Bestämmelser, Trafikverkets regler för trafik- och skyddsanordningar och de krav som framgår i aktuellt förfrågningsunderlag. Utöver de författningskrav som tidigare framgår i beskrivningarna av Steg 1, 2 och 3 ska även ingå, Vägsäkerhetsförfattningar och Vägtunnelförfattningar när den upphandlade objektet innehåll TEN-T väg och tunnel. 

Förkunskaper

Deltagande på denna utbildning förutsätter förkunskaper motsvarande utbildning Steg 2.2.

Varje enskild deltagare ska använda sig av en egen dator med fungerande kamera, högtalare och mikrofon som ska vara påslagna under hela utbildningstiden. Deltagaren ska behärska svenska i tal och skrift. Vi använder oss av kommunikationstjänsten Zoom https://zoom.us/. 

Gör så här för att komma igång:

  • Anmäl dig via länken och ange rabattkod ME2023.
  • Utbildningen avslutas med ett skriftligt kunskapstest för att säkerställa att kunskapskraven uppnås.
  • Efter avslutad utbildning samt godkänt kunskapstest får varje deltagare ett diplom samt ett utbildningsbevis från RentSafe Academy där det framgår vilken typ av utbildning som är genomförd. 
  • Utbildningen registrerad på ID06 kompentensdatabas.
  • Certifikatets giltighetstid: 4 år

Utbildningslängd

2 dagar

Denna kurs anordnas i samarbete med RentSafe Academy. För att du ska kunna ta del av medlemsrabatten, ange ME2023 i fältet för rabattkod  när du anmäler dig. Priserna är angivna ex moms.

Pris

Medlemspris: 3 485 kr

Pris för ej medlem: 4 100 kr

Anmäl dig här