user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Startkurs Arbetsmiljö

Arbetsmiljö

Beskrivning

BAM, Startkurs Arbetsmiljö finns även som distansutbildning. Länk för att komma till anmälan hittar du längre ner på sidan.

Vill du som är chef, arbetsledande personal eller skyddsombud få goda kunskaper om verksamhetens arbetsmiljöaspekter?

Du som arbetar inom dessa områden behöver ha särskilda kunskaper som arbetsgivarföreträdare eller arbetsgivarföreträde i arbetsmiljöarbetet.

Utbildningen ger dig kunskaper om de viktigaste arbetsmiljöaspekterna och föreskrifterna inom bygg- och anläggningsbranschen, och är en viktig grund för att du ska kunna uppfylla din roll som chef, byggarbetsmiljösamordnare (BAS P/U) eller skyddsombud.

Utbildningen är en del av arbetsmiljöavtalet med Byggnads och Seko, och ges som en partsgemensam utbildning.

Utbildningens mål

 • Goda kunskaper för att bedriva aktivt arbetsmiljöarbete i din roll
 • Grundläggande utbildning inom arbetsmiljöverkets föreskrifter och krav
 • Uppfyllt förkunskapskraven för BAS P/U – funktionsutbildning
 • Utbildningen registrerad på ID06 kompetensdatabas

Målgrupp

För dig som är arbetsledande personal på alla nivåer och jobbar med arbetsmiljöfrågor. Särskilt viktig är utbildningen för dig som ska gå BAS P/U – funktionsutbildning, eftersom det här är en förkunskapsutbildning. Utbildningen riktar sig också till skyddsombud anslutna till Byggnads och Seko.

Utbildningens innehåll

 • Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen
 • Arbetsmiljöavtalet
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Arbetsmiljöekonomi
 • Föreskriften om bygg- och anläggningsarbete
 • Arbetsmiljöplan
 • Rehabilitering och försäkringar
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Arbetstrivsel
 • Belastningsergonomi och prevention
 • Kemiska arbetsmiljörisker
 • Damm
 • Buller
 • Vibrationer
 • Skyddsombudets roll
 • Delegerat arbetsmiljöansvar

Utbildningslängd

3 dagar

Denna kurs anordnas i samarbete med Byggbranschens utbildningscenter (BUC). Vid bokningstillfället kommer du att uppmanas att skapa ett konto hos BUC för att kunna anmäla dig.

BAM, Startkurs Arbetsmiljö finns även som distansutbildning.

Pris

Medlemspris: 8 000 kr

Pris för ej medlem: 8 000 kr

Anmäl dig här