user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

BAS-P, påbyggnad - Distans

Arbetsmiljö

Beskrivning

Utbildningen stärker de kunskaper som krävs för att kunna agera som byggarbetsmiljösamordnare i projekteringsskedet, BAS-P. Utbildningen är en funktionsutbildning som behöver kompletteras med grundläggande arbetsmiljökunskaper, exempelvis Startkurs arbetsmiljö, BAM.

Vi går igenom hur arbetsmiljöfrågorna hanteras under projekteringsskedet (BAS P), och vilka arbetsmiljörisker som behöver beaktas under byggprocessen. Utbildningen avslutas med ett kunskapsprov godkänt av RBK. Kursen ger efter godkänt skriftligt prov dokumenterad kunskap för byggarbetsmiljösamordnare BAS-U/BAS-P enligt kraven i AFS 1999:3 och arbetsmiljölagen kapitel 3.

Så här fungerar en distansutbildning hos BUC

När du går en distansutbildning hos Byggbranschens Utbildningscenter får du samma höga kvalitet på undervisningen som under våra klassrumsutbildningar. Du får träffa våra erfarna lärare och engagerade klasskamrater, som bidrar med både erfarenhetsutbyte och energi. Utbildningen genomförs via det digitala distansverktyget Zoom meetings – ett intuitivt, inkluderande och driftsäkert verktyg – direkt i din dator, mobil eller surfplatta. Du kommer att bli förvånad över hur enkelt och bra det är. Läs mer om vad som är bra att känna till gällande Zoom och vårt distansupplägg här.

Digitalt klassrum

Denna distansutbildning har digitalt utbildningsmaterial som du får tillgång till via ditt personliga konto på MinaSidor hos BUC.

BAS P påbyggnad finns även som klassrumsutbildning.

Behörighetsutbildning

 • Kräver ID-kontroll
 • Krav på fullständigt personnummer för utfärdande av utbildningsbevis
 • Registrering till ID06 Kompetensdatabas om samtycke lämnats
 • Ingen specifik giltighetstid och krav men rekommendation om förnyelse efter 5 år
 • Persondata för denna utbildning sparas endast under 10 år från godkännandedatum

Utbildningens mål

 • Kunskaper om hur arbetsmiljöfrågorna skall hanteras under projekterings- och planeringsskedet (BAS-P)

 • Kunskaper om hur regelverk och praktisk hantering styr din roll
 • Dokumenterad utbildning som uppfyller arbetsmiljöverkets krav på funktionen BAS-P

Målgrupp

Du som ska vara byggarbetsmiljösamordnare i projekteringsskedet (BAS-P).

Utbildningens innehåll

 • Repetition grunderna för funktionen BAS P och BAS U
 • Regelverken
  - Arbetsmiljölagen
  - Bygg- och anläggningsföreskriften 1999:3 - teori och praktisk hantering
 • Byggherre/Uppdragstagare
  - Ansvar
  - Arbetsuppgifter
 • BAS-P
  - Projektering
  - Samordning
  - Styrning
  - AMP
  - Särskilda risker
 • Arbetsmiljöaspekter i brukarskedet
  - Drift
  - Underhåll
 • Arbetsmiljörisker under byggprocessen
 • Dokumentation över konstruktion och byggprodukter

Förkunskaper

Vi rekommenderar att du har gått Startkurs Arbetsmiljö, BAM eller har motsvarande goda kunskaper om regelverket inom arbetsmiljön. Lämpligt att du också har gått onlineutbildningen Safe Construction Training. Vi rekommenderar också att du har gått funktionsutbildningen BAS P och BAS U.

Utbildningslängd

1 dag

Denna kurs anordnas i samarbete med Byggbranschens utbildningscenter (BUC). Vid bokningstillfället kommer du att uppmanas att skapa ett konto hos BUC för att kunna anmäla dig.

Pris

Medlemspris: 4 900 kr

Pris för ej medlem: 4 900 kr

Anmäl dig här