user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Arbetsmiljöansvar för chefer och ledare

Arbetsmiljö

Beskrivning

Vilket arbetsmiljöansvar har du som arbetsgivare, chef eller arbetsledare och vad behöver du göra för att uppfylla det ansvaret? Vem har ansvar om det sker en olycka? Vad är skillnaden mellan arbetsgivaransvar- och straffansvar? Vad gäller om vi hyr in eller hyr ut personal? Hur påverkas arbetsgivaransvaret om vi samtidigt är BAS-U?


Utbildningens mål

  • Kunskap om vad som krävs för att uppfylla arbetsgivaransvaret
  • Tydliggöra vad arbetsmiljöansvaret innebär för olika roller
  • Färdighet i att upprätta korrekta uppgiftsfördelningar
  • Tydliggöra områden som kan utvecklas och förbättras inom företaget

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till chefer och ledare på alla nivåer i företaget samt skyddsombud och arbetstagare som har uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet.


Utbildningens innehåll

  • Ansvar och skyldigheter för olika roller
  • Rutiner och krav utifrån systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Uppgiftsfördelning - praktisk hantering
  • Arbetsmiljö- och straffansvar
  • Krav utifrån organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)
  • Arbetsgivaransvar kopplat till byggprocessen


Förkunskaper

Utbildningen kan genomföras utan förkunskaper men det är en fördel om du har grundläggande kännedom om arbetsmiljölagen, systematiskt arbetsmiljöarbete och förutsättningar för byggprocessen.


Övrigt

Distanskurs - deltagare ska ha tillgång till egen dator med stabil internetuppkoppling, kamera och mikrofon. Länk till utbildningen och kursmaterial skickas ca en vecka innan kursstart.
I priset ingår kursdokumentation och utbildningsintyg.


Utbildningslängd

1 dag

Pris

Medlemspris
3 200 kr ex moms
Icke-medlemmar
4 100 kr ex moms

Kurstillfällen