user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

EBR kabelförläggning

Elsäkerhet

Beskrivning

Arbetar du med kabelförläggning i mark? Utbildningen ger dig dokumenterade kunskaper för att uppfylla gällande krav enligt EBR:s publikation KJ 41:21.

Utbildningens mål

Kunskap om de krav som ställs av Elnätsbranschens riktlinjer vid kabelförläggning och hur de tillämpas.

Målgrupp

De som arbetar med kabelförläggning kan vara t ex. grävmaskinister, anläggningsarbetare och arbetsledare.

Utbildningens innehåll

  • Beställarens roll
  • Kabelkonstruktioner och dimensionering
  • Kabelhantering
  • Markklasser
  • Förläggningssätt
  • kabelmarkering och kabelskydd
  • kontroll och märkning
  • Tillståndsansökningar

Kursen avslutas med ett skriftligt prov.

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper om elsäkerhet genom giltig utbildning ESA Instruerad Person eller EBR- ESA E2 icke elektriskt arbete
. Deltagare bör behärska svenska i tal och skrift för att klara det skriftliga provet.

Övrigt

I priset ingår digital kursdokumentation handbok EBR kabelförläggning, kursintyg/certifikat samt registrering i Energiföretagens kompetensdatabas samt lunch och fika. Utbildningsintygets giltighet är 6 år.

OBS! I priset ingår även registrering på ID06 kompetensdatabas om så önskas.

I samband med att du anmäler dig till utbildningen kommer dina personuppgifter att lagras i en databas. Dina uppgifter kommer hanteras av ME-skolan AB och Energiföretagen Sverige (Swedenergy AB) i syfte att administrera och kvalitetssäkra din utbildning. Utbildningen är en del av Energiföretagen Sverige – Swedenergy – AB satsning Wattityd. Energiföretagen kommer därför i ett senare skede att hämta in godkännande från dig som går utbildningen för att du ska:

1. Få ett certifikat som visar att du blivit godkänd
2. Bli sökbar som certifierad på wattityd.energiforetagen.se

Förändringar för våra kurser i Elsäkerhet from 16 oktober 2023

EBR:s nya kravdokument påverkar våra utbildningar enligt följande:

EBR Kabelförläggning kommer att ha en förlängd giltighetstid på 6 år, vilket kommer att stämma bättre vid uppdatering av EBR- ESA E2 icke elektriskt arbete som gäller i 3 år.

Repetitionskursen för EBR Kabelförläggning ges from 19 oktober 2023 som en lärarledd distanskurs. Föredrar du klassrumsundervisning kan du naturligtvis delta på våra fysiska grundkurser som har samma innehåll.

Certifikatet EBR Kabelförläggning är endast giltigt tillsammans med certifikatet för EBR- ESA E2 icke elektriskt arbete
. Det innebär alltså att det är obligatoriskt att gå båda kurserna för att erhålla certifikatet EBR Kabelförläggning.

Utbildningslängd

1 dag

Pris

Medlemspris
3 600 kr ex moms
Icke-medlemmar
4 300 kr ex moms

Kurstillfällen