user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Kostnadsfri kollektiv olycksfallsförsäkring via ME

Som extra medlemsförmån ingår i medlemskapet att du är försäkrad vid skada som uppkommer vid ett olycksfall.

I medlemskapet i ME ingår en kollektiv olycksfallsförsäkring (tecknad hos Trygg-Hansa) för dig som är ägare av medlemsföretag (försäkringen gäller inte de anställda). Försäkringen har en heltidsomfattning där följande ersättningsmoment ingår:  

  • Medicinsk invaliditet
  • Ekonomisk invaliditet
  • Ärr
  • Läke-, rese, och tandskadekostnader
  • Merkostnader (för personliga tillhörigheter)
  • Hjälpmedel
  • Dödsfallsbelopp (vid olycksfall)
  • Kristerapi
  • Sveda och värk

Villkor: 70:7

Vid frågor

Vid frågor om försäkringen, kontakta Trygg-Hansas kundsupport på telefon 0771-111 690. Uppge avtalsnummer 50483.

Vid skada

Anmälan om olycksfallsskada som kan ge rätt till ersättning ska göras till Trygg-Hansa snarast möjligt. Anmälan görs enklast genom att ringa vår skadeavdelning på telefon 0771-111 500. Informera att du är medlem i ME och uppge avtalsnummer 50483.

Erbjudande

Vill du köpa till en olycksfallsförsäkring även för dina anställda och/eller din familj? TryggHansas olycksfallsförsäkring

 

Uppdaterad den 18 januari 2018