user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Kostnadsfri kollektiv olycksfallsförsäkring

Som extra medlemsförmån ingår i medlemskapet att du är försäkrad vid skada som uppkommer vid ett olycksfall.

I medlemskapet i ME ingår en kollektiv olycksfallsförsäkring för dig som är ägare av medlemsföretag (försäkringen gäller inte de anställda). Försäkringen är tecknad hos Trygg-Hansa och har en heltidsomfattning där följande ersättningsmoment ingår:  

  • Medicinsk invaliditet
  • Ekonomisk invaliditet
  • Ärr
  • Läke-, rese, och tandskadekostnader
  • Merkostnader (för personliga tillhörigheter)
  • Hjälpmedel
  • Dödsfallsbelopp (vid olycksfall)
  • Kristerapi
  • Sveda och värk

Allmänna villkor Kollektiv olycksfallsförsäkring (pdf)

Vid frågor

Vid frågor om försäkringen, kontakta Trygg-Hansas kundsupport på telefon 0771-111 690. Uppge avtalsnummer 54206.

Vid skada

Anmälan om olycksfallsskada som kan ge rätt till ersättning ska göras till Trygg-Hansa snarast möjligt. Anmälan görs enklast genom att ringa vår skadeavdelning på telefon 0771-111 500. Informera att du är medlem i ME och uppge avtalsnummer 54206.

Försäkra dina anställda

Du kan köpa till en sjukvårdsförsäkring för dina anställda eller din familj. Den ingår inte i medlemskapet, men som medlem får du ett förmånligt pris genom ME:s samarbete med Trygg-Hansa.

Trygg-Hansa sjukvårdsförsäkring

 

Uppdaterad den 18 januari 2018