user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Stora Infradagen – en chans att påverka

Stor uppslutning på Stora Infradagen 2024, då deltagarantalet var rekordhögt. Foto: Mats Jarmer

Stora Infradagen är ett debatt- och diskussionsforum där vi låter åsikter brytas mot varandra. Vi belyser behovet av fortsatt satsning på infrastruktur och ny teknik, liksom innovationsförmåga, kompetensförsörjning och konkurrenskraft. På så sätt bidrar vi till att driva samhällsdebatten framåt.

För ME är Stora Infradagen en möjlighet till debatt, nätverksbyggande, kunskap och påverkan. Den första Infradagen 2007 var för bransch och medlemmar. Nu har Stora Infradagen vuxit till att bli en viktig dag även för företagsledare, politiker, forskare, experter och opinionsbildare.

Aktuella teman och talare

Varje Stora Infradag har teman som knyter an till stora frågor med betydelse inte bara för branschen utan för Sverige och svensk konkurrenskraft. Det kan vara frågor som digitalisering, miljö, elektrifiering eller kompetensförsörjning. Till varje programpunkt bjuder vi in de mest intressanta talarna.

Vi ökar vår synlighet

Stora Infradagens utveckling har, tillsammans med andra utåtriktade aktiviteter, flyttat fram ME:s position som betydande aktör i samhällsfrågor med anknytning till infrastruktur. Aktiviteterna gör att vi kan skapa kontakter med personer och organisationer inom och utanför branschen.

Med ett stort kontaktnät kan vi synas och göra vår röst hörd på ett helt annat sätt. En ökad synlighet gör att vi får påverkansmöjligheter i viktiga frågor, får vara med som remissinstans och till och med delta i högnivåmöten inom EU.

En ökad synlighet ökar också möjligheterna att få fler ungdomar att söka sig till branschen, något som behövs när ME:s medlemsföretag växer i storlek.

Digitala Infradagar under pandemin

Stora Infradagen går av stapeln i januari varje år. Traditionellt sett har det varit en dag då ME ställer upp anläggningsmaskiner utanför porten på Svenskt Näringslivs huvudkontor i Stockholm, och bjuder in såväl beslutsfattare som fackpress. Och naturligtvis medlemsföretag, som rest från hela landet för att delta.

På grund av coronapandemin fick vi år 2021 ställa om och göra dagen digital. Detta koncept repriserades för 2022 års Stora Infradag, som även den fick följas på distans.

2023 och 2024 på Stockholm Waterfront

2023 kunde vi återigen hålla Stora Infradagen i fysisk form. Eventet ägde rum över två dagar på den stora anläggningen Stockholm Waterfront. Samma upplägg repriserades för 2024 års arrangemang.

Så var Stora Infradagen 2024

Vi ses 2025!

Boka redan nu in 23–24 januari 2025, då bransch och beslutsfattare samlas igen. Vi ses på Waterfront! Anmälan öppnar i höst.

Uppdaterad den 29 maj 2024