user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Effektivt stöd för smart arbetsmiljö med Avonova

Alborz Danielsson, företagsläkare och affärsutvecklare på Avonova, besvarar frågor kring ME:s nya avtal med Avonova. Foto: Avonova

MEDLEMSFÖRMÅNER. Alborz Danielsson, ansvarig för affärsutveckling och företagsläkare, Avonova svarar på frågor om ME:s nya avtal med Avonova.

Varför ska man som maskinentreprenör använda sig av Avonova?

– Avtalet med Avonova är brett. Det går att välja enstaka undersökningar eller andra produkter i avtalet, som passar dina behov och din verksamhet. ME-medlemmar får särskild rabatt hos Avonova. Det går också att välja vårt abonnemangsavtal, Assist, som är utformat för både små och stora företag, och erbjuder omfattande stöd inom arbetsmiljöarbete. Det inkluderar allt från riskanalyser till stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) och lagstadgade kontroller, samt tillgång till personlig SAM-rådgivare och ett digitalt system för arbetsmiljö och personaldokumentation. Chefsstöd ingår för att hantera arbetsmiljö och arbetsrättsliga frågor. 

Hur skapar man som maskinentreprenör en strukturerad företagshälsovård för sina anställda? Och vad finns det för risker med att inte ha det?

– Utöver lagstadgade undersökningar och de obligatoriska hälsokontrollerna enligt kollektivavtalen avgör arbetsgivaren själv behovet av företagshälsovård utifrån de specifika förutsättningarna i verksamheten. Är man osäker på behoven går det bra att ta kontakt med Avonova och diskutera med oss. Genom att arbeta förebyggande genom utbildningar, chefsstöd och andra proaktiva insatser uppnås stora resultat med relativt små insatser. 

Och vad kan detta innebära?

– Avsaknad av företagshälsovård kan innebära risker i form av att inte uppfylla lagkrav, men också att man missar möjligheten att göra en värdefull investering som kunde ha resulterat i minskad sjukfrånvaro, friskare företag och anställda. 

Hur jobbar Avonova övergripande och i detalj med hälsovårdsfrågor? Och hur skiljer ni er från andra aktörer?

– Det förebyggande arbetet och närheten till kunderna är vårt primära fokus och innebär exempelvis att hjälpa till med riskbedömning och att genomföra riktade hälsoundersökningar med återkoppling på individ- och gruppnivå. Genom att tillsammans med kunderna sätta upp målsättningar för arbetsplatsen kan vi hjälpas åt att nå målet. Det kan handla om allt från att minska vibrationsskador, stötta medarbetare som är motiverade att sluta röka eller riktade träningsprogram för att minska risk för skador för medarbetare som är i riskzonen. 

Var finns ni i landet? 

– Avonova finns på 80 orter i Sverige. 

Dina medlemsrabatter hos Avonova.

Publicerad den 27 februari 2024