user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Index för maskinförarkostnader uppdateras för hela 2024

Foto: ME

I januari i år gjorde SCB en översyn av index för förarkostnader. Den beräkningen gav en ökning av index med 0,2 procent jämfört med perioden juni–december 2023, men beräkningen har nu visat sig vara inkomplett.

Logga in för att ta del av hela innehållet

Vill du bli medlem du också?
Läs mer om fördelarna här