user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Dags att börja betala av på infrastrukturskulden

Maskinentreprenörerna välkomnar Byggföretagens krav att offentliga beställare bör ges möjligheter att satsa på upprustning av eftersatt infrastruktur när bostadsbyggandet krymper.

– Sverige behöver gasa för att investera bort underhållsskulden i såväl VA-nätet som transportinfrastrukturen. Därför är det klokt att när byggbranschen bromsar efterfråga satsningar för att Sverige ska fortsätta kunna vara ett väl fungerande samhällsbygge. Och det brådskar, säger Anders Robertsson, vd för Maskinentreprenörerna.

– Dagens underhållsskuld för transportinfrastrukturen är 70 miljarder, för VA-nätet 320 miljarder. Om det inte görs nu när resurser finns tillgängliga så när, frågar sig Anders Robertsson.

Maskinentreprenörernas medlemmar är viktiga aktörer i samhällsbyggandet eftersom de har den tekniska kunskapen, erfarenheten och utrustningen som krävs för att utföra de markarbeten som är en stor del av alla infrastrukturprojekt.

Det var när Byggföretagen under onsdagen presenterade sin konjunkturprognos som Byggföretagens vd Catharina Elmsäter-Svärd föreslog att offentliga beställare bör kunna styra mer resurser till eftersatt infrastruktur som VA-nät samt infrastruktur där det finns stora möjligheter till utbyggnad som elnät och övrig infrastruktur.

Publicerad den 26 oktober 2023