user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

ME gör det lättare för medlemsföretagen att anmäla brott

Brottslighet mot företag i entreprenadbranschen ökar kraftigt medan anmälningsfrekvensen och förtroendet för Polismyndigheten sjunker. Det visar Maskinentreprenörernas regelbundna stöldrapporter.

Bara hälften av alla brott som medlemsföretagen i Maskinentreprenörerna (ME) utsätts för polisanmäls. Företagen upplever att det inte är lönt att anmäla, eftersom utredningarna bara läggs ner. De upplever också att det är krångligt och tidsödande att anmäla. ME har därför tecknat avtal med Svensk Handel om en anpassad version av mobilappen Säkerhetscenter, där Maskinentreprenörernas medlemmar snabbt och enkelt kan anmäla brott. Appen finns tillgänglig för nedladdning från 30 maj på App Store och Google Play.

ME har i sina egna undersökningar kunnat se ett successivt ökande mörkertal mellan de brott som medlemmarna rapporterar att de utsätts för och Polismyndighetens statistik. Näringslivet har genom sina egna undersökningar en bättre lägesbild än myndigheten över omfattningen av brottsligheten. Ett naturligt första steg för Maskinentreprenörerna blir därför att göra det enkelt för medlemsföretagen att polisanmäla brott. När det blir lätt att anmäla minskar mörkertalet och därmed skillnaden mellan näringslivets och Polismyndighetens lägesbild. Då blir det också möjligt för Maskinentreprenörerna att påvisa behovet av förändringar i Polismyndighetens bekämpning av brottsligheten.

– Jag uppmanar alla medlemmar att ladda hem appen och att anmäla alla brott, säger Maskinentreprenörernas vd Anders Robertsson. Vi måste se till att Polismyndigheten får rättvisande statistik. På så sätt kan vi ge polisen verktyg för att prioritera de brott som våra medlemmar utsätts för och åstadkomma ett bättre skydd för dem.

Näringslivets samlade kostnad för brottslighet är 98 miljarder, enligt Svenskt Näringslivs rapport Brottslighetens kostnader från 2023. För ME:s medlemsföretag rör det sig om i snitt 250 000 kronor per år och företag, enligt ME:s stöldrapport från 2023. Det krävs därför konkreta och omedelbara åtgärder från Polismyndigheten och andra myndigheter.

– Utvecklingen vad gäller brott mot företag går betydligt snabbare än brottsbekämpandet. För att vända utvecklingen krävs det att Polismyndigheten har en effektiv lokal närvaro där brott mot företag begås. Det är en omprioritering som vi ser måste ske.

Läs om appen Säkerhetscenter

Publicerad den 30 maj 2024