user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

ME partner i Byggbranschens Säkerhetspark

Ett viktigt led i att skapa en god säkerhetskultur på företaget är att praktiskt öva säkerhet tillsammans. För att främja detta har bransch- och arbetsgivarorganisationen Maskinentreprenörerna (ME) under hösten 2023 blivit partner i Säkerhetsparken (Byggbranschens Säkerhetspark) utanför Arlanda i Stockholm.

Säkerhetsparken erbjuder ledningsgrupper, yrkesarbetare, arbetsledare, platschefer, skyddsombud, projektörer, beställare, elever, leverantörer med flera en unik möjlighet att i grupp praktisera säkerhet vid olika uppbyggda stationer och scenarion för risker i arbetet, såsom exempelvis schaktning, tunga lyft och arbete på väg.

– Partnerskapet med Säkerhetsparken är ett exempel på hur ME under 2023 satsat på att utveckla arbetet med arbetsmiljö och säkerhet, berättar ME:s arbetsmiljöspecialist Charlotta Dieden.

Under utbildningen i Säkerhetsparken får deltagarna möjlighet att reflektera kring på vilket sätt säkerhet är en naturlig del av planering och genomförande på den egna arbetsplatsen. En god säkerhetskultur innebär att chefer och medarbetare har gemensamma värderingar och attityder som syftar till att skapa en säker arbetsplats.

En företagsgemensam utbildning på Säkerhetsparken ökar inte bara kunskaperna om och förståelsen för hur olika faktorer påverkar säkerheten, utan förbättrar även samarbetet och samverkan inom gruppen. Många företag ser därför ett besök i Säkerhetsparken som både en utbildnings- och teamaktivitet.

– Vårt mål är att skapa säkra, trygga och trivsamma arbetsplatser med en god säkerhetskultur, säger Charlotta Dieden.

Publicerad den 7 februari 2024