user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

ME välkomnar Trafikverkets prioritering av underhåll

Upprustning av befintlig infrastruktur bör prioriteras före nyinvesteringar. Trafikverket skriver det viktigaste först när de under måndagen den 15 januari presenterade sitt inriktningsunderlag för regeringens kommande infrastrukturplan.

Fredagen den 26 januari diskuterar vi underhållsskulden med bland annat infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson och Trafikverkets generaldirektör Roberto Maiorana på Stora Infradagen. Maskinentreprenörernas evenemang samlar i år infrastrukturbranschen för 18:e året i rad på Stockholm Waterfront.

– Jag ser fram emot intressanta diskussioner med ministern och generaldirektören kring hur Maskinentreprenörernas medlemmar ska kunna hjälpa till att förbättra underhållet på väg- och järnvägsnätet under nästa planeringsperiod, säger Anders Robertsson, vd på Maskinentreprenörerna.

På Trafikverkets presskonferens sa verkets generaldirektör Roberto Maiorana att underhållsskulden för väg kommer kunna stängas till slutet av nästa planeringsperiod år 2037 under förutsättning att regeringen tillför en 15 procent större investeringsram. När det gäller järnväg konstaterar han att det krävs längre tid då järnvägstrafiken måste ledas om eller ersättas av annan trafik, vilket gör att underhållssatsningarna där kommer behöva utföras under längre tid.

Inriktningsunderlaget uppfyller därmed kraven i Maskinentreprenörernas näringspolitiska program:

  1. Prioritera underhållsskulden i transportinfrastrukturen.
  2. Prioritera samhällsekonomiskt lönsamma åtgärder i första hand.
  3. Sätt ett måldatum så att inte underhållet hela tiden skjuts framåt.

Publicerad den 18 januari 2024