user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Nytt avtal ger tydligare ansvarsfördelning

Byggföretagen och Maskinentreprenörerna har kommit överens om ett nytt standardavtal för entreprenadbranschen. Resultatet förväntas bli fler skriftliga avtal, tydligare ansvarsfördelning och att arbetsmiljöansvaret tydliggörs.

ABAM 24 reglerar de tillfällen en anläggningsmaskin hyrs med förare för att utföra arbete i en beställares entreprenad.

– ABAM 24 är ett stort steg framåt då det minskar oklarheter. Genom kontraktsmallen får parterna tydlig och konkret vägledning om vad parterna behöver komma överens om i det enskilda avtalet, och därmed kan onödiga tvister om vad som egentligen har avtalats förebyggas, säger Lars Hemmingsson, chef för branschutveckling på Maskinentreprenörerna.

Avtalet ger bra förutsättningar för förbättrad arbetsmiljö och högre säkerhet, då villkoren tydligt anger vem av parterna som ska göra vad innan och under kontraktstiden.

– Med det nya standardavtalet blir risken mindre att ansvar faller mellan stolarna, vilket kan bidra till att minska antalet olyckor och tillbud på arbetsplatser, säger Erik Lindtorp, entreprenadjurist på Byggföretagen.

Genom enhetliga grundvillkor med tydliga rutiner och kravställningar förväntas det bli lättare att bedriva sunda affärer och leda till ett ökat ansvarstagande i alla led.

Avtalet kan även ge bra stöd till offentliga upphandlare på kommunal nivå som ofta upphandlar maskintjänster för tillfälliga insatser vid exempelvis underhåll på VA-ledning och fjärrvärme, vinterväghållning med mera.

ABAM står för Allmänna bestämmelser för arbete med maskin och förare under beställarens arbetsledning.

Publicerad den 12 februari 2024