user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Avtalsrörelsen 2023: ME växlar yrkanden med Byggnads

Växling av yrkanden. Fredrik Strömberg, arbetsrättsjurist på ME och Torbjörn Hagelin, avtalssekreterare på Byggnads. Foto: ME

Idag den 17 februari växlar vi yrkanden med Byggnads angående Entreprenadmaskinavtalet. Här är exempel på några av våra yrkanden, och varför de är viktiga för våra medlemmar.

Entreprenadmaskinbranschen är i ett tufft läge med minskad byggtakt, stora kostnadsökningar, höjda räntor och en försvagad konjunktur. Vårens avtalsuppgörelse måste återspegla dessa förhållanden.

– Kollektivavtalet behöver bättre än i dag spegla branschens behov av flexibilitet genom att kompletteras med fungerande regler för anlitande av externa aktörer och en verksamhetsanpassad lönereglering, säger Claes Arenander, förhandlingschef på ME i ett pressmeddelande.

ME:s pressmeddelande 17 februari

Vi yrkar bland annat:

  • Att individuell lönedifferentiering ska tillåtas upp till 25 procent och inkludera samtliga yrkeskategorier på avtalsområdet.
  • Att Maskinentreprenörernas medlemmar ska få bedriva uthyrningsverksamhet och att anlitande av bemanningsföretag ska tillåtas utan primärförhandling.
  • Att införa moderniserade och verksamhetsanpassade regler om övertid.

Läs alla ME:s yrkanden till Byggnads i dokumentet här nedanför.

Maskinentreprenörernas yrkanden avtalsrörelsen 2023 Entreprenadmaskinavtalet (pdf 252 kB)

Därför är det viktigt för ME:s medlemmar

Individuell lönedifferentiering upp till 25 procent

I avtalsuppgörelsen 2020 infördes möjligheterna att differentiera lönerna upp till 10 procent i Entreprenadmaskinavtalet. Men en tioprocentig lönedifferentiering är inte tillräcklig för att bibehålla maskinförar- och anläggaryrkenas attraktionskraft på arbetsmarknaden, skriver ME i sitt yrkande.

– Det är bekymmersamt att man inte kan höja lönen mer och på så vis behålla duktig personal, menar Claes. Vi vill höja upp hur mycket man får differentiera, och också inkludera yrkesgrupperna kran- och teleskoplastförare.

In- och uthyrning av personal

Behovet för arbetsgivarna att kunna bedriva uthyrningsverksamhet kvarstår. På motsvarande vis finns i branschen ett behov av att kunna hyra in personal vid tillfällen. Den som driver en entreprenadfirma och behöver få in en maskinförare på grund av att den vanliga personalen är sjuk får inte hyra in någon utan att förhandla med Byggnads.

– I dag får våra medlemmar inte bedriva bemanningsverksamhet, vilket man får på Byggavtalet. Vi vill att den här möjligheten ska införas även hos oss, säger Claes.

Moderniserade övertidsregler

Möjligheten att arbeta extra övertid är viktig i många delar av branschen och olika bedömningar leder till orättvisa konkurrensfördelar och svårigheter för företagen att planera sin verksamhet.

– Som det ser ut i dag behöver man få dispens från regionen för extra övertid, förklarar Claes. Medlemmarna upplever att Byggnads bedömer situationerna olika, och att det dessutom finns skillnader i landet. Vi vill att dispensförfarandet utmönstras och att arbetstidslagens regler i stället ska gälla vid uttag av extra övertid.

Vad händer härnäst?

ME kommer nu att analysera och utvärdera motparternas yrkanden inför nästa förhandlingstillfälle den 12 april. Entreprenadmaskinavtalet löper ut den 31 maj.

Håll dig uppdaterad i avtalsrörelsen

Publicerad den 17 februari 2023