user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Avtalsrörelsen 2023: ME växlar yrkanden med tjänstemannafacken

Fredrik Strömberg, Maskinentreprenörerna, Nikta Nabavi, Unionen, Irena Franzén, Ledarna och Ragna Boustedt, Sveriges Ingenjörer.

Idag den 22 februari växlar vi yrkanden med tjänstemannafacken angående Tjänstemannaavtalet. Här är exempel på några av våra yrkanden, och varför de är viktiga för våra medlemmar.

Förra veckan växlade vi yrkanden med Byggnads om Entreprenadmaskinavtalet. Nu har turen kommit till Tjänstemannaavtalet. Det samförhandlar vi med Glasbranschföreningen, Måleriföretagen i Sverige och Plåt & Ventföretagen. Våra motparter är de tre fackförbunden Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna.

Årets avtalsrörelse präglas av en ökande inflation, krig i vårt närområde samt skenande el- och drivmedelspriser.

– Bygginvesteringarna bedöms minska med 10 procent bara i år. Det kommer att få konsekvenser, inte minst i form av varsel. Årets avtalsförhandlingar kräver att parterna tar ansvar för sysselsättningen och bidrar till att stärka företagens konkurrenskraft, säger Claes Arenander, förhandlingschef på ME i ett pressmeddelande.

ME:s pressmeddelande 22 februari

Vi yrkar bland annat:

  • Att avtalet tillförs en regel om att tjänstemän med kortare anställning än tre månader ska kompenseras med semesterersättning i stället för semesterledighet.
  • Att Unionens processlöneavtal ska göras tillämpligt efter överenskommelse med enskild tjänsteman.
  • Att löneavdrag ska kunna göras på uttagen arbetstidsförkortning om arbetstagaren avslutar sin anställning innan den har tjänats in.

Läs alla ME:s yrkanden till tjänstemannafacken i dokumentet här nedanför.

Maskinentreprenörernas yrkanden avtalsrörelsen 2023 Tjänstemannaavtalet (pdf 11,6 MB)

Därför är det viktigt för ME:s medlemmar

Semesterersättning i stället för semesterledighet

En tjänsteman med en anställning kortare än tre månader borde inte ha rätt till semesterledighet utan få semesterersättning i stället, skriver ME i sitt yrkande.

– Vid den här typen av kortare anställningar är det givet att man arbetar under hela anställningstiden. Det är något som både arbetsgivaren och den anställde förväntar sig, säger Claes Arenander.

Unionens processlöneavtal

I Tjänstemannaavtalet finns i dag två löneavtal med Unionen, det traditionella löneavtalet med pottfördelning samt det valbara processlöneavtalet med lokal lönebildning. ME vill att arbetsgivaren ska kunna komma överens med en enskild tjänsteman om att tillämpa processlöneavtalet.

– När vi får ett nytt Tjänstemannaavtal den 1 maj vill vi se en fortsatt satsning på lokal lönebildning på företagsnivå. Våra medlemmar bör ges än större möjlighet att komma överens direkt med sina medarbetare om lönebildning. Det gynnar båda parter, menar Claes Arenander.

Löneavdrag på arbetstidsförkortning

Så som Tjänstemannaavtalet ser ut nu kan den anställde ta ut arbetstidsförkortning innan den tjänats in. Det innebär att det i vissa fall kan uppstå en skuld till arbetsgivaren om tjänstemannen slutar innan arbetstidsförkortningen tjänats in.

– Vi tycker att arbetsgivarna ska få möjlighet att göra löneavdrag på uttagen arbetstidsförkortning. Det skulle ge större flexibilitet för både arbetsgivare och anställda, säger Claes Arenander.

Vad händer härnäst?

ME kommer nu att analysera och utvärdera motparternas yrkanden inför nästa förhandlingstillfälle den 28 mars. Tjänstemannaavtalet löper ut den 30 april.

Håll dig uppdaterad i avtalsrörelsen

Publicerad den 22 februari 2023