user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Klart med två nya ME-skolor hösten 2023

När ME-skolan i Bålsta behövde nya lokaler fick eleverna själva hjälpa till att bygga. Foto: Ryno Quantz

Maskinentreprenörerna driver idag nio skolor runt om i landet för att utbilda maskinförare till branschen. Höstterminen 2023 startar två nya skolor i norra Sverige, i Kiruna och Söderhamn.

Uppdraget att anordna utbildningarna kommer från kommuner som gått samman regionalt för att tillsammans finansiera en utbildning som det finns behov av. Då den formen av samarbete ligger i linje med ME-skolornas verksamhetsidé har Maskinentreprenörerna länge arbetat med att påverka utformningen av yrkesutbildningar på gymnasie- och vuxenutbildningar i den riktningen.

Idag finns nio ME-skolor i Sverige, från Svalöv i söder till Skellefteå i norr. Och höstterminen 2023 startar alltså två nya samarbeten för ME-skolan. Anita Ifrig, som ansvarar för kompetensförsörjningsfrågan på ME, är mycket nöjd med beskedet.

– Vi har under en längre tid jobbat för att få i gång maskinförarutbildningar i delar av landet där det är få skolor som utbildar. Nu har vi fått klart med uppstart av skolor i Kiruna och Söderhamn. Det gör att vi nu har en bra spridning på utbildningar över landet och vi ser fram emot att starta upp höstterminen 2023.

Läs vårt pressmeddelande

Riksdagsbeslut som gynnar branschen

Samtidigt kommer fler positiva besked. Riksdagen fattade nyligen beslut om att arbetsmarknadens behov ska påverka vilka utbildningar som erbjuds, och att kommuner ska samverka om erbjudandet av utbildningar i ett område. Det är ett beslut som på sikt kommer att gynna såväl nuvarande som framtida ME-skolor och branschens behov av utbildade maskinförare.

– När besluten nu är klara så tar arbetet vid med att på bästa sätt bidra till att det fungerar och ger bra resultat. Det kommer vi att ägna tid och resurser till från i höst och framåt, säger Anita Ifrig.

Fokus på yrkesväxling på Load Up North

Fram till att de nya skolorna startar kommer ME fortsätta sprida information om branschen för att fylla nuvarande utbildningsplatser på ME-skolorna. En viktig mötesplats för det blir mässan Load Up North i Boden i augusti. Där kommer fokus att ligga på vuxna som har ett intresse av att vidareutbilda sig till ett nytt yrke.

Läs mer om mässan.

Publicerad den 27 juni 2022