user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

VA-priset 2023 – nominera din kandidat

VA-systemen är ofta underdimensionerade och är inte förberedda för att ta hand om stora vattenmängder vid översvämning. Foto: iStock

Nu är det dags att nominera din kandidat till VA-priset 2023. Varje år delas priset ut till en person, organisation eller företag som har gjort något speciellt för att förbättra hanteringen av VA-infrastrukturen. Priset delas ut av VA-Fakta, ett branschinitiativ som ME med flera står bakom.

Många av VA-systemen i Sverige är i akut behov av underhåll och renovering. Genom att belysa problemen men också belöna kreativa lösningar vill VA-Fakta visa hur viktig vattenfrågan är.

Hampe Mobärg är talesperson för VA-Fakta, och senior rådgivare på ME. Han berättar att det är fjärde årgången av priset som delas ut 2023.

– Meningen är att uppmärksamma VA-förhållandena runt om i Sverige. Det är vad hela VA-Fakta handlar om, att uppmärksamma frågan genom rapporter och information, säger Hampe.

Många kan vinna

Kriterierna för priset är väldigt öppna. Det är inte alls bara riktat mot forskningsvärlden, utan även ME:s medlemmar kan få priset om de hittar något smart sätt att hantera ett problem, berättar Hampe.

– Det behöver inte bara handla om tekniska lösningar som en ny skopa eller så. Det kan också vara att man gjort något speciellt ihop med en kund eller kommun som gjort att underhållet effektiviseras.

Förra årets vinnare var "maratonutredaren" Anders Grönvall som jobbat fram utredningen Vägar till hållbara vattentjänster.

Bland de nominerade fanns en ME-medlem, Puls – Planerad Underhållsservice AB – ett nyutvecklat bolag inom Ohlsson-koncernen som fokuserar på att VA-infrastruktur kartläggs, underhålls och servas på bästa sätt.

En av finalisterna samma år var projektet "Tillsammans gör vi plats för vattnet" av VA Syd och projektledaren Kristina Hall. Projektet skapades mot bakgrund av översvämningarna i Malmö 2014, med ambitionen att göra städer och enskilda fastigheter mer motståndskraftiga mot översvämningar vid kraftiga regn. Kristina Hall var en av ME:s inbjudna talare på Stora Infradagen 2022.

Nominera din kandidat senast 15 mars

Skicka in ditt förslag via formuläret på VA-Faktas webbplats. Sista dagen att nominera är 15 mars. Vinnaren presenteras i anslutning till världsvattendagen den 22 mars.

Nominera till VA-priset 2023 här

Publicerad den 14 februari 2023