user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Vill du jobba hos oss?

Vi är organisationen för landets företagare med anläggningsmaskiner!

Maskinentreprenörerna (ME) är bransch- och arbetsgivarorganisationen för Sveriges maskinentreprenörer.

Vi företräder drygt 4 000 medlemmar med nästan 20 000 anställda. Våra medlemsföretag anlägger vägar och järnvägar, snöröjer, gräver ned bredband, vatten- och avloppsledningar, lastar ut malm i gruvor. Bara för att nämna några exempel.

Vi arbetar för branschens utveckling på flera sätt. Vi driver en aktiv dialog med myndigheter, politiker, intresseorganisationer och andra förbund där vi lyfter frågor som rör entreprenörskap och vår bransch. Kärnan i vår verksamhet är rådgivning och stöd till våra medlemmarna i arbetsgivar- och branschfrågor och vid fackliga förhandlingar.

Maskinentreprenörerna är en del av Svenskt Näringsliv. Vi finns på 13 lokalkontor runt om i landet och har 38 personer anställda. Vårt huvudkontor ligger i Näringslivets hus, Storgatan 19 i Stockholm.

Just nu finns följande lediga jobb hos oss: