user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Nyheter

Under fliken nyheter hittar du kort information om aktuella frågor som berör eller är av särskilt intresse för Maskinentreprenörerna och våra medlemsföretag.

ME ansluter sig till projekt som ska minska brottslighet

Stölder av drivmedel, material och produkter är ett stort problem för ME:s medlemmar och andra närliggande yrkesgrupper. Genom samarbete inom och mellan företag, försäkringsbranschen och polisen kan en del av brotten förebyggas.

Nytt huvudavtal med Seko

Måndagen den första augusti undertecknade Maskinentreprenörerna (ME) ett nytt huvudavtal med fackförbundet Seko. Även Byggföretagen undertecknade ett nytt avtal med Seko under måndagen.

Klart med två nya ME-skolor hösten 2023

Maskinentreprenörerna driver idag nio skolor runt om i landet för att utbilda maskinförare till branschen. Höstterminen 2023 startar två nya skolor i norra Sverige, i Kiruna och Söderhamn.

Informationsmöten med upphandlare väckte stort engagemang

ME har under juni genomfört två webbinarier med upphandlare av entreprenadmaskintjänster. Deltagarna kom från kommuner och regioner över hela Sverige. Syftet var att hitta lösningar som gör upphandlingarna mer hållbara i längden.

Så var Svenska Maskinmässan 2022

Svenska Maskinmässan 2022 ägde rum på Solvalla i Stockholm den 2–4 juni. Mässan hade cirka 10 000 besökare och det var cirka 250 personer som checkade in i ME:s monter C28. I montern kunde man som besökare få svar på frågor kring de stigande dieselpriserna, index och sitt medlemskap bland annat.

Förslag för dämpad prisstegring på drivmedel

Det har pratats mycket om bränsleskatter under 2022, men vad har egentligen hänt? Vi benar ut vilka sänkningar som faktiskt gjorts och listar de förslag på åtgärder som berör Maskinentreprenörernas medlemmar och som det ännu inte fattats beslut om.

"Hur ser maskinförare som framtidsyrke ut?"

Jonas Thorstenson, vd på ME-skolan, kommer hålla i seminariet ”Framtidens Maskinförare” under Svenska Maskinmässan på Solvalla i Stockholm. Seminariet kommer fokusera på aktuella nyheter och möjligheter för dig som arbetar med eller är intresserad av utbildningsfrågor i branschen. Vi har kontaktat Jonas och ställt några frågor.

Snart dags för medlemsundersökning

Inom kort kommer ME:s återkommande medlemsenkät att skickas ut. Vi tar hjälp av undersökningsföretaget Novus för att ta reda på vad våra medlemmar har för uppfattning om oss – och hur behovet ser ut framåt.

Nytt mässkoncept för bättre möten

Sverige satsar stort på infrastruktur och vi blickar framåt. ME växlar upp sitt mässdeltagande genom att medverka på ett flertal mässor under 2022. Vi välkomnar dig som yrkesverksam men också dig som är ung och nyfiken på branschen.

Nya LAS ska ge arbetsgivare större flexibilitet

LAS – lagen om anställningsskydd – ska genomgå en förändring. Vad betyder det för ME:s medlemsföretag och dig som arbetsgivare? ME:s förhandlingschef och chefsjurist Claes Arenander reder ut.

Kommuner kompenserar för ökade kostnader

Mönsterås, Rättvik, Ulricehamn, Oskarshamn med flera... Allt fler kommuner inser det allvarliga läget för lokala maskinentreprenörer och förändrar gällande avtalsvillkor så entreprenadföretag inte tvingas bära hela risken för dramatiskt ökade kostnader.

ME:s upprop för sänkta bränsleskatter

Under uppropet "Nu ställer vi maskinerna" uppmanade vi våra medlemmar att underteckna vår budkavle till finansministern. Syftet var att få till stånd en nödbroms för bränsleskatterna med sänkta bränslepriser som följd.

Öppet brev till beställare om kostnadsökningar

Den senaste tidens prisökningar på drivmedel påverkar bygg- och anläggningsbranschen. Därför uppmanar Maskinentreprenörerna till öppen dialog och samarbete mellan beställare och entreprenörer.

Entreprenadföretagen bjuder in riksdagsledamot

Entreprenadnäringen har en mycket svår situation med de bränslepriser vi ser just nu. Krisen är akut och det behövs åtgärder omgående för att effekterna på företag och samhälle inte skall bli ohanterliga.

"ME-skolan är en förebild för framtida utbildningar"

Lars Stjernkvist medverkade på Framtidens Maskinförare den 11 februari 2022 och pratade om sin utredning. Utifrån den har utbildningsministern lagt fram ett regeringsförslag. Lars Stjernkvist menar att det nu är viktigt för branschen att starta dialog med olika kommuner för att stärka relationerna.

"APL är en jättemöjlighet att anställa nya duktiga förare"

För att utbilda bra maskinförare behöver vi hjälp av dig som är maskinentreprenör. Du är länken till verkligheten, både som blivande arbetsgivare och som den som kan erbjuda APL-platser. Utan bra arbetsplatsförlagt lärande blir utbildningen sämre, hur duktiga vi än är på att utbilda våra elever på skolan.

Regeringens utbildningsförslag viktigt steg för våra medlemmar

Förra året utbildades det 500 maskinförare medan branschen hade behövt det tredubbla. ME:s medlemsföretag har som bekant länge haft svårt att hitta personal. Men snart kan arbetsmarknadens behov få styra utbudet av gymnasieutbildningar i större utsträckning. Det föreslår regeringen i en lagrådsremiss.

Så var Stora Infradagen 2022

Stora Infradagen blev, som förra årets event, en digital träff. Det var över 500 personer anmälda och man kunde ta del av sändningen via nätet, men också via SVT Forum i efterhand. Temat för dagen var infrastrukturens stora utmaningar: klimatsmarta investeringar, hållbarhet och kompetensförsörjning.

Stjernkvistutredningen – vad betyder den för ME?

Regeringens utredare Lars Stjernkvist medverkar på Framtidens Maskinförare 11 februari för att prata om dimensioneringsutredningen. Utifrån den har nu utbildningsministern lagt fram ett regeringsförslag för yrkesutbildningar på gymnasiet och Komvux. Jonas Thorstenson, vd på ME-skolan, har besvarat några frågor kring detta.