user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out
Foto: iStock

ME:s upprop för sänkta bränsleskatter

Under uppropet "Nu ställer vi maskinerna" uppmanade vi våra medlemmar att underteckna vår budkavle till finansministern. Syftet var att få till stånd en nödbroms för bränsleskatterna med sänkta bränslepriser som följd.

Drivmedelspriserna fortsätter att skena, och vi hör dagligen från våra medlemmar om konsekvenserna det får för deras företag. I Tidningen Näringslivet kan vi läsa om Birgitta Johansson på Rolf Johanssons Schakt & Transport, som känner en oro inför framtiden: "Vårt företag har överlevt flera lågkonjunkturer, men det här är värre än något annat".

Läs hela artikeln här

Kris har följt på kris utan att företagen haft möjlighet att kompensera sig för de ökande bränslekostnaderna. Klimatkris har följts av cementkris och pandemin följs nu av den prischock som de ekonomiska sanktionerna mot Ryssland leder till. Den senaste tidens prishöjningar har blivit mycket kännbara för våra medlemmar. Vi har kommit till ett läge där Sveriges maskinentreprenörers överlevnad står på spel.

I januari skickade ME ett öppet brev till finansministern med en inbjudan om att besöka ett av våra medlemsföretag för att bilda sig en uppfattning om hur de ökade drivmedelspriserna slår mot branschen. Vi har själva och inom ramen för Svenskt Näringsliv och dess medlemsorganisationer larmat om risken för att Sveriges maskinentreprenörer tvingas ställa av sina maskiner och avsluta sitt företagande.

Nästa steg är att levandegöra konsekvenserna av det hot vi lever under. Det är dags för finansministern att gå från ord till handling. Sveriges bränsleskatter måste sänkas med omedelbar verkan. Det räcker nu.

2 273 deltog i vårt upprop

Under uppropet "Nu ställer vi maskinerna" uppmanade vi våra medlemmar att underteckna vår budkavle till finansministern. Syftet var att få till stånd en nödbroms för bränsleskatterna med sänkta bränslepriser som följd. 2 273 personer skrev under uppropet, och namnunderskrifterna har lämnats till regeringen.