user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out
Foto: Per Kristiansen

Förslag för dämpad prisstegring på drivmedel

Det har pratats mycket om bränsleskatter under 2022, men vad har egentligen hänt? Vi benar ut vilka sänkningar som faktiskt gjorts och listar de förslag på åtgärder som berör Maskinentreprenörernas medlemmar och som det ännu inte fattats beslut om.

Fattade beslut

  • 27 april 2022 fattade riksdagen beslut om tillfälligt sänkt skatt på bensin och diesel till EU:s miniminivå. Energiskatten sänktes då med 1 krona och 50 öre för perioden 1 maj till 30 september innevarande år.
  • Utöver det har riksdagen tidigare beslutat om en sänkning på 50 öre från första maj 2022 som gäller tills vidare.

Förslag och ansökningar

  • Regeringen har ansökt till EU om att få sänka energiskatten under EU:s miniminivå.
  • Regeringen har föreslagit att reduktionsplikten fryses på 2022 års nivå för bensin och diesel för att inte öka drivmedelspriserna ytterligare.
  • Regeringen har föreslagit att den årliga uppräkningen av skattesatserna på bensin och diesel pausas för 2023, vilket även skedde för 2021 och 2022.

Publicerad den 16 maj 2022