user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out
"Det verkar ha funnits ett behov av de här mötena", säger ME:s företagsrådgivare Ramona Dolan. Foto: Susanne Löfholm/Per Kristiansen

Informationsmöten med upphandlare väckte stort engagemang

ME har under juni genomfört två webbinarier med upphandlare av entreprenadmaskintjänster. Deltagarna kom från kommuner och regioner över hela Sverige. Syftet var att hitta lösningar som gör upphandlingarna mer hållbara i längden.

Den senaste tidens ökande kostnader för drivmedel, komponenter och reservdelar har blivit mycket kännbara för medlemsföretagen. De upphandlare som ME haft kontakt med har uttryckt ett behov av hjälp och stöttning kring hur upphandlingarna kan fungera bättre under rådande omständigheter.

ME bjöd därför in till två informationsträffar på temat, för att ge svar på de mest frekventa frågorna just nu. Närmare hundra personer hade anmält sig till respektive tillfälle. Engagemanget var stort, och många frågor och kommentarer kom in i chatten. Företagsrådgivaren och regionsamordnaren Ramona Dolan, som var den från ME:s sida som stod för inbjudan, är nöjd med genomförandet.

– Vi har fått väldigt positiv feedback från upphandlarna som var med. Även när inbjudan gick ut var många positiva och tyckte att det lät spännande och kul. Framför allt verkar det ha funnits ett behov av de här mötena, många tyckte att det var ett bra initiativ som låg rätt i tiden.

Vad tar du med dig från webbinarierna?

– Det som stod ut för mig var just behovet och uppskattningen! Det var kul att se att vi verkar kunna bidra med en hel del från ME:s sida.

Vad hoppas du att mötena med upphandlarna ska leda till?

– Vår förhoppning är att upphandlingarna bättre ska spegla medlemsföretagens förutsättningar att kunna lämna anbud och leverera till kommunerna. Vi hoppas också kunna medverka till att det blir praxis att prisreglera tätare, och att upphandlarna känner till vilka index som är tillämpliga för vår bransch.

Enligt Ramona Dolan är bättre upphandlingar inte bara bra för medlemsföretagen utan också kommunerna, skattebetalarna och Sverige. Och framöver finns planer på fler webbinarier, kanske redan i höst.

– Våra medlemmar vill lämna anbud men hindras ibland av konstigheter i upphandlingarna som gör det svårt. Därför vill vi fortsätta hjälpa upphandlar-Sverige att bättre förstå branschen och medlemmarnas förutsättningar.

Publicerad den 17 juni 2022