user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out
Foto: ME-skolan

Stjernkvistutredningen – vad betyder den för ME?

Regeringens utredare Lars Stjernkvist medverkar på Framtidens Maskinförare 11 februari för att prata om dimensioneringsutredningen. Utifrån den har nu utbildningsministern lagt fram ett regeringsförslag för yrkesutbildningar på gymnasiet och Komvux. Jonas Thorstenson, vd på ME-skolan, har besvarat några frågor kring detta.

På vilket sätt är Lars Stjernkvists förslag kring gymnasieutbildning viktigt?

– ME har tidigare lämnat in ett remissvar från vårt perspektiv där vi tryckte på att vi vill ha en ökad regional samverkan. Det pekar nu på att det kan bli så. Detta skulle betyda att det inte blir en konkurrens mellan de olika kommunerna om eleverna – som det i viss mån har varit traditionellt.

Läs vårt remissvar här. 

– Inom fler kommuner har man även tvingats lägga ner utbildningar på grund av ekonomiska skäl samt att det varit för avancerat att driva. Värt att nämna är att detta inte bara handlar om ME:s maskinutbildningar utan andra utbildningar och skolor också.

– Stjernkvists utredning menar att man ska behålla utbildningar där det finns behov på arbetsmarknaden. Detta är väldigt positivt då det förhoppningsvis leder till att branscher som behöver personal har större möjlighet att få utbildade människor. Vilket också betyder att människor med en relevant utbildning har goda möjligheter att hitta jobb.

– Utredningen innebär också att man som kommun ska samverka mellan minst två andra kommuner då det i själva verket krävs tre. Genom att öka samverkan så ökar även möjligheterna till större och mer kvalificerade utbildningssatsningar som kan gynna en bättre kvalitet. Med en ökad kvalitet i sin tur så finns det större förutsättning att även få en högre attraktion, vilket är oerhört viktigt. Det finns ingen automatik i att man får fler sökanden för att det skapas fler utbildningsplatser. Det är en stor utmaning i sig, där branscher, kommuner och skolor behöver samverka.

Vad har varit viktigt för ME i detta?

– Det finns en större möjlighet att dessa utbildningar förekommer nationellt och att utbildningsplatserna ska matcha behoven. Detta är inte bara viktigt för ME-skolan utan alla som utbildar inom maskinyrket.

Lars Stjernkvist medverkade förra året på Framtidens Maskinförare – vad har hänt sedan dess?

– Förra året berättade Stjernkvist om förslaget som skulle läggas in i remissförfarandet. Sedan dess har det gått från att vara ett inlämnat förslag till att det nu är framlagt att dessa förändringar kommer att ske.

Vad hoppas du ska ha hänt till Framtidens Maskinförare 2023?

– Då hoppas jag att det här har börjat, formellt sett, träda i kraft och att det har blivit på riktigt. Att det har börjat synas och märkas skillnad och att det har blivit verklighet av det. Jag vill se bättre förutsättningar för yrkesutbildningar.

Se sändningen från Framtidens Maskinförare i efterhand här. 

Publicerad den 2 februari 2022