user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out
Oskarshamns kommun har beslutat att hjälpa leverantörer med kostnadskompensering. "Vi vet att kommuner ofta inspireras av varandra", säger ME:s vd Anders Robertsson. Foto: Dzenana Basic/Ryno Quantz

Kommuner kompenserar för ökade kostnader

Mönsterås, Rättvik, Ulricehamn, Oskarshamn med flera... Allt fler kommuner inser det allvarliga läget för lokala maskinentreprenörer och förändrar gällande avtalsvillkor så entreprenadföretag inte tvingas bära hela risken för dramatiskt ökade kostnader.

I ett läge där maskinentreprenörers driftskostnader skenar är det av stort värde att få till ett bra samarbete med sina beställare. Och nu börjar ett flertal kommuner visa lyhördhet inför företagens behov. Vi bad vår vd Anders Robertsson beskriva läget just nu, och vad han hoppas att hjälpen från kommunerna ska innebära för ME:s medlemsföretag.

Hur många kommuner är det fråga om?

– I dagsläget saknar vi överblick över hur många kommuner som gått sina leverantörer till mötes, men erfarenhetsmässigt vet vi att kommuner ofta inspireras av varandra i hanteringen av de utmaningar de står inför. Vi tror därför att fler kommuner kommer välja att införa liknande lösningar den närmaste tiden.

Vilken kompensation handlar det om?

– Kommunerna väljer olika upplägg för hur de går ME:s medlemmar till mötes. Oskarshamn övergår till justeringar med tremånadersintervall från och med första april och kommer under hösten utvärdera om det ska fortlöpa även under nästa år. Mönsterås kommun utgår från ett bränsleindex där januari månads bränslepris utgör nollpunkten varpå man tittar på den genomsnittliga ökningen av bränslepriset för varje månad. Entreprenören får sedan lägga på en extra timkostnad som motsvarar den ökningen.

Kan du nämna några andra exempel?

– Rättviks kommun och Ulricehamns kommun befinner sig båda i en förberedande upphandlingsfas och har därför kontaktat ME för att få till en indexering i kommande avtal som bättre återspeglar våra medlemmars faktiska kostnadsutveckling.

– I Ulricehamn har dock det kommunala bolaget Ulricehamns Energi AB kostnadskompenserat entreprenadföretag i halvtid mellan ordinarie prisreglering genom att godkänna extrafakturering med 5 % på grundpriset. I praktiken innebär det att entreprenören och upphandlaren delar på risken då de kostnader som anläggningsmaskinindex ska täcka sedan senaste prisregleringen i juli 2021 ökat med elva procent.

Vilken hjälp tror du att det här innebär för ME:s medlemmar?

– Även om de extraordinära ersättningarna inte alltid helt täcker de ökade kostnaderna så ger det en andhämtningspaus och lite ljus i tunneln för de som nu har det extra svårt ekonomiskt. Bidrar det dessutom till att hålla kassaflöde och likviditet uppe så minskar risken för problem i andra änden när material eller maskiner ska köpas in. Därmed ökar också möjligheten att fullgöra uppdragen och arbeta på, till dess att nya avtalsperioder kommer.

Varför tror du att kommunerna börjar fatta dessa beslut just nu?

– Jag vill tro att den debatt som ME har varit med om att starta genom vårt upprop och debattartiklar har påverkat. Dessutom finns ME representerade i många av de beställarnätverk som finns. Vi är respekterade som sakkunniga och relevanta i de forumen. När vi påpekar att något kan göras bättre så lyssnar man ofta på oss.

– Det finns naturligtvis en uppsida för dem att behålla sina leverantörer och få uppdragen utförda. Om alternativet är att maskinentreprenören som inte får kostnadstäckning får slå igen, så blir arbetet ogjort och kommunen riskerar att förlora arbetstillfällen på orten.

Publicerad den 31 mars 2022