user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out
Andreas Carlson öppningstalade på Stora Infradagen. Foto: ME/Ryno Quantz

Så var Stora Infradagen 2023

27 januari ägde Maskinentreprenörernas event Stora Infradagen rum på Stockholm Waterfront. Förmiddagen bjöd på debattforum och eftermiddagen på traditionsenlig konferens, med inledningstal av infrastrukturministern.

Så många nöjda och glada människor med ett levande intresse för entreprenadbranschen har sällan samlats på samma plats. Vi har mötts av så mycket positiv respons, både på plats och på sociala medier. Alla säger sig ha fått mycket med sig från eventet, vilket självklart är den bästa återkopplingen vi som arrangörer kan önska oss. Även vi fick med oss en hel del från er. Vi tar nu hem slutsatserna och fortsätter jobba vidare med frågorna.

Hela fredagseftermiddagen finns på vår Youtube-kanal

Politiker, generaldirektörer och många fler

Infrastruktur- och bostadsministern, generaldirektören för Trafikverket, generaldirektören för Skolverket och många, många fler. Alla kom de till den 17:e upplagan av Stora Infradagen. Infrastrukturministern lovade prioriterade satsningar på väg och järnväg, Trafikverket lovade att bli bättre och smartare för att vara en attraktiv beställare, Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson lovade bättre samarbete och nya idéer för att få fram fler yrkesutbildade.

Debattforum om branschens viktigaste frågor

Innan de tunga beslutsfattarna talade efter lunch arrangerades flera korta seminarier under förmiddagen på olika teman med tillhörande debatter som involverade publiken. Ämnena sträckte sig från hur vi gör med underhållet av redan existerande infrastruktur, via hur vi uppnår hållbarhet – genom ny teknik eller förnybara bränslen, till hur yrkesutbildningarna ska utvecklas för att möta näringslivets behov.

Infrastrukturministern inledde eftermiddagen

Eftermiddagens konferenspass inleddes med att infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson talade. Han var tydlig i sina budskap:

  • Sverige behöver en robust infrastruktur med trygga vägar och järnvägar.
  • Sverige har en underhållsskuld och regeringen har därför prioriterat om delar av infrastrukturbudgeten mot underhåll av befintlig väg och järnväg i stället för nya höghastighetsbanor.
  • Elektrifiering av fordonsflottan är ett viktigt inslag i regeringens politik som dock bygger på teknikneutralitet och kostnadseffektivitet.

Trafikverket lovade tydligare förfrågningsunderlag

Trafikverkets generaldirektör Roberto Maiorana inledde med att kalla Stora Infradagen för en "manifestation". Maiorana lovade också att Trafikverket ska bli en bättre beställare med förbättrad tydlighet och kvalitet i myndighetens förfrågningsunderlag. Han berättade också att en miljard avsatts för ökat underhåll av vägnätet under 2023.

Skolverkets generaldirektör diskuterade yrkesutbildningar

Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson talade om hur man kan gå till väga för att öka antalet yrkesutbildningar och antalet yrkesutbildade i gymnasieskolan. Tillsammans med ordförande för utbildningsutskottet Fredrik Malm (L) och Richard Weibull, gymnasiechef Nässjö kommun diskuterades behovet av regional samordning och samarbete för att få fram fler platser på yrkesutbildningar.

ME:s vd ställde krav om biobränsle

Maskinentreprenörernas vd Anders Robertsson krävde i sin tur att förnybara bränslen borde reserveras för tunga näringar som entreprenad, flyg och sjöfart. Dessa branscher förväntas inte kunna ställa om till eldrift inom de närmsta åren. 2030 förväntas bara cirka en femtedel av anläggningsmaskinerna vara eldrivna.

Här och nu-alternativet för att minska klimatpåverkan är att använda biodrivmedel. Om det finns en begränsad mängd biodrivmedel så bör den därför prioriteras till tunga arbetsmaskiner inom transportsektorn. Beställarna måste vara beredda på att kostnaden för projekten är högre. Klimatomställningen kommer att kosta pengar och vi som samhälle måste vara beredda på det.

Kalix-företag fick Infrastipendiet

Finalen på Stora Infradagen var prisutdelningen av Maskinentreprenörernas Infrastipendium, som i år gick till Andreas och Mikael Isaksson på Isakssons Markteknik AB i Kalix. Det var två märkbart tagna bröder som tog emot prischecken och diplomet av ME:s ordförande Magnus Persson.

I en intervju som gjordes inför prisutdelningen fick Andreas, vd för bolaget, frågan varför man ska jobba i entreprenadmaskinbranschen. Han svarade att dessa företag ju faktiskt "bygger Sverige".

– Jag ser vår bransch som att vi skapar någonting varje dag. Det spelar ingen roll om vi står på ett vägbygge eller krossar ballast i en bergtäkt – oavsett vilket så skapar vi någonting och lämnar alltid någonting efter oss.

Läs intervjun med Andreas Isaksson

Se klippet där bröderna Isaksson tar emot sitt pris

Vad tyckte deltagarna?

En som deltog på Stora Infradagen beskrev många intressanta paneldiskussioner och debatter om bland annat svårigheterna med kompetensförsörjning inom branschen, skenande energipriser och elektrifiering av maskinparken. Men det stora värdet tycks ha varit mötena med andra i branschen:

"En annan stor behållning med dessa tillfällen är alla kollegor inom Maskinentreprenörerna som man får nöjet att träffa och tala med om allt mellan himmel och jord. Många skratt, idéer framåt och det bästa av nätverkande."

En dag bara för medlemmar

Dagen innan Stora Infradagen hölls ett Framtidsmöte för ME-medlemmar, också det på Waterfront.

Läs om Framtidsmötet

Publicerad den 30 januari 2023