user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out
Foto: Pixabay

Stötta jordbruket – men inkludera entreprenadbranschen också

Regeringen har föreslagit åtgärder för att stötta det svenska jordbruket. Förslaget är i grunden positivt, men innebär risk för osund konkurrens, menar ME.

I vårändringsbudgeten finns förslag som innebär att verksamheter inom jord-, skogs- och vattenbruk under en 12-månadersperiod i princip inte kommer behöva betala någon skatt på sin dieselanvändning.

Läs mer om förslaget på regeringens webbplats.

I och med initiativet kan samhällsviktiga branscher som är hårt drabbade av skenande bränslepriser få hjälp. ME välkomnar därför förslaget. Men samtidigt måste staten värna och upprätthålla konkurrensneutralitet för verksamheter i närliggande branscher.

– Det är ingen hemlighet att lantbrukare ofta har kompletterande verksamhet i form av entreprenaduppdrag och att de konkurrerar om samma jobb som våra medlemmar, säger Anders Robertsson, vd på ME. Men vi värnar en sund konkurrens i bygg- och anläggningssektorn. Därför måste de offentliga beställarna och Skatteverket vara noga med att skattemedel används till det de är avsedda för, en säkrad livsmedelsproduktion.

Konkurrensneutral marknad en förutsättning

Precis som jordbruks-, skogsbruks- och vattenbruksverksamheter har ME:s medlemsföretag en samhällsviktig funktion. Maskinentreprenörer är en nyckelbransch för den gröna omställningen, men de kan inte utföra sina jobb med hur höga kostnader som helst.

– För att kunna upprätthålla det samhällsviktiga arbete som Maskinentreprenörernas medlemmar utför måste vi ha en konkurrensneutral marknad, säger Anders Robertsson.

Upplys riksdagsledamöterna om läget

Regeringen har med sitt förslag visat att det är möjligt att justera förutsättningarna för samhällsviktiga branscher. Det är positivt. Men – här behöver även vår bransch inkluderas.

Din röst som enskild maskinentreprenör är viktig för att vi ska nå fram. Det du kan göra är att mejla ditt läns riksdagsledamöter, oavsett partitillhörighet. Beskriv din situation så att de förstår hur bränsleskatterna inte leder till omställning av entreprenadbranschen utan snarare riskerar leda till avställning av maskinparken. Använd dig gärna av vårt textförslag nedan.

Här hittar du kontaktuppgifter till alla riksdagsledamöter.

Risk för osund konkurrens

Det är ingen hemlighet att lantbrukare ofta har kompletterande verksamhet i form av entreprenaduppdrag och att de konkurrerar om samma jobb som vår verksamhet inom entreprenadbranschen. I vårändringsbudgeten föreslår regeringen att verksamheter inom jord-, skogs- och vattenbruk under en 12-månadersperiod inte kommer behöva betala någon skatt på sin dieselanvändning. Förslaget innebär därmed risk för osund konkurrens med entreprenadbranschen.

Precis som jordbruks-, skogsbruks- och vattenbruksverksamheter har landets entreprenadföretag en samhällsviktig funktion. Den gröna omställningen förutsätter en fungerande entreprenadbransch för att bygga vindkraftsparker, anlägga nya vägar och järnvägar, schakta ur värdefull mineral från våra gruvor samt klimatanpassa våra städer.

De ökande kostnaderna för bland annat drivmedel påverkar kraftigt entreprenadföretagens lönsamhet och överlevnad. För att kunna upprätthålla vårt samhällsviktiga arbete måste vi maskinentreprenörer ges rimliga villkor på en konkurrensneutral marknad. Regeringen har med sitt förslag visat att det är möjligt att justera förutsättningarna för samhällsviktiga branscher. Det är positivt. Men även vår bransch behöver inkluderas och omfattas av samma stöd som konkurrerande verksamhet inom jord-, skogs- och vattenbruksverksamheter. Annars riskerar den gröna omställningen försenas genom att entreprenadföretagen slås ut. För att förhindra att detta sker behöver vi din hjälp som riksdagsledamot att antingen:

1) stoppa stödet till de agrala näringarna eller
2) ge entreprenadbranschen samma villkor som våra konkurrenter.

Allt annat innebär osund konkurrens, försämrad konkurrenskraft och ökad utslagning av entreprenadföretag – och därmed en långsammare grön omställning.

Med vänlig hälsning

(Titel, namn och bolagsnamn)
Medlem i Maskinentreprenörerna

Publicerad den 19 april 2022