user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Stora Infradagen – en chans att påverka

Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson och programledare Mikael Tornving på Stora Infradagen 2022. Foto: Ryno Quantz

Stora Infradagen är ett debatt- och diskussionsforum där vi låter åsikter brytas mot varandra. Vi belyser behovet av fortsatt satsning på infrastruktur och ny teknik, likväl som innovationsförmåga, kompetensförsörjning och konkurrenskraft. På så sätt bidrar vi till att driva samhällsdebatten framåt.

För ME är Stora Infradagen en möjlighet till debatt, nätverksbyggande, synlighet och påverkan. Den första Infradagen 2007 var för bransch och medlemmar. Nu har Stora Infradagen vuxit till att bli en viktig dag även för företagsledare, politiker, forskare, experter och opinionsbildare.

Varje Stora Infradag har ett tema som knyter an till stora frågor som har betydelse, inte bara för branschen utan för Sverige och svensk konkurrenskraft. Det kan vara frågor som digitalisering, miljö, elektrifiering eller kompetensförsörjning. Till varje dag knyter vi de mest intressanta talarna inom respektive område.

Vi ökar vår synlighet

Stora Infradagens utveckling har, tillsammans med andra utåtriktade aktiviteter som ME-skolan, Almedalen och VA-fakta, flyttat fram ME:s position som betydande aktör i samhällsfrågor med anknytning till infrastruktur. Aktiviteterna gör att vi kan skapa kontakter med personer och organisationer inom och utanför branschen.

Med ett stort kontaktnät kan vi synas och göra vår röst hörd på ett helt annat sätt. En ökad synlighet gör att vi får påverkansmöjligheter i viktiga frågor, får vara med som remissinstans och till och med delta i högnivåmöten inom EU. En ökad synlighet ökar också möjligheterna att få fler ungdomar att söka sig till branschen, något som behövs när ME:s medlemsföretag växer i storlek.

Digitala Infradagar under pandemin

Stora Infradagen går av stapeln i januari varje år. Traditionellt sett har det varit en dag då ME ställer upp anläggningsmaskiner utanför porten på Svenskt Näringslivs huvudkontor i Stockholm, och bjuder in såväl beslutsfattare som fackpress. Och naturligtvis medlemsföretag, som rest från hela landet för att delta.

På grund av coronapandemin fick vi år 2021 ställa om och göra dagen digital. Detta koncept repriserades för 2022 års Stora Infradag, som även den fick följas på distans.

2023 kunde vi återigen hålla Stora Infradagen i fysisk form. Eventet gick av stapeln på Stockholm Waterfront.

Uppdaterad den 26 augusti 2022