user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Det här är Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är bransch- och arbetsgivarorganisationen för Sveriges maskinentreprenörer. Vi företräder och stödjer företagare med anläggningsmaskiner och arbetar för branschens utveckling.

Maskinentreprenörerna, förkortat ME, företräder 4 200 medlemmar med 22 000 anställda och 25 000 anläggningsmaskiner. Våra medlemmar lägger grunden för Sverige.

Sveriges maskinentreprenörer anlägger vägar och järnvägar, snöröjer, gräver ned bredband, anlägger vatten- och avloppsledningar och lastar ut malm i gruvor. Kort sagt utvecklar våra medlemmar genom sina verksamheter vårt samhälles infrastruktur.

Medlemskapet i ME är en kvalitetsstämpel eftersom ME-medlemmar omfattas av kollektivavtal om de har anställda medarbetare, samtidigt som de är registrerade och innehar F-skattsedel. Det betyder trygghet och kvalitet för den som anlitar ett ME-företag. Medlemmar i ME är också automatiskt medlemmar i Svenskt Näringsliv, vilket har ytterligare fördelar.

Kopplingen mellan ME och Svenskt Näringsliv

Rådgivning och expertstöd till medlemmarna

Kärnan i vår verksamhet är rådgivning och stöd till medlemmarna i arbetsgivar- och branschfrågor och vid fackliga förhandlingar. Vi har kollektivavtal med fackförbunden Seko, Byggnads, IF Metall och för tjänstemän Unionen, Ledarna och Sveriges Ingenjörer.

Påverkansarbete som utvecklar branschen

Maskinentreprenörerna arbetar för branschens utveckling på flera sätt. Vi driver en aktiv dialog med myndigheter, politiker, intresseorganisationer och andra förbund där vi lyfter frågor som rör entreprenörskap och vår bransch. Vi svarar på remisser som berör våra medlemmar och verkar för fri företagsamhet och en sund marknadsekonomi.

ME:s prioriterade områden

ME:s remissvar

Exempel på frågor ME driver:

ME-skolan utbildar framtidens maskinförare

För våra medlemmar är tillgången på kvalificerade maskinförare branschens viktigaste framtidsfråga. I samarbete med gymnasieskolan och vuxenutbildningen utbildar vi framtidens maskinförare på flera orter i Sverige. Vi ordnar också kurser för verksamma i branschen.

ME-skolan

Våra medlemmar berättar

Vi är summan av våra medlemmar – målet med vårt arbete är att tillgodose deras behov och intressen. Berättelsen om Maskinentreprenörerna är därför berättelsen om våra medlemmar.

Medlemsberättelser – se filmerna

MEKO – ME:s konjunkturbarometer

Två gånger om året tar ME i samarbete med analysföretaget Navet Anlaytics fram konjunkturrapporten MEKO. Rapporten består dels av ekonomiska nyckeltal som tas fram av Navet Analytics, dels av en företagarpanel som ger en bild av företagens situation när det gäller marknad och försäljning. MEKO visar hur branschen mår och lämnar även en prognos för det kommande halvåret.

Läs MEKO

Affärslandskap 2025 – Bra men komplicerad framtid för maskinentreprenörer

Hur kommer maskinentreprenörernas bransch utvecklas de kommande åren? Det är en viktigt och central fråga för medlemsföretagen i ME. Tillsammans med det internationella analysföretaget Kairos Future arbetade förtroendevalda och sakkunniga inom ME år 2020 fram rapporten Affärslandskap 2025.

Rapporten ger en prognos över vilka delar i verksamheten som antagligen måste vässas eller förändras för att maskinentreprenörer på ett bra sätt ska kunna hänga med när digitalisering och ökad konkurrens blir en naturlig del av verkligheten.

Läs rapporten Affärslandskap 2025 (pdf 13,7 MB)

Uppdaterad den 23 januari 2024

Relaterat innehåll