user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

In- och utlåning av arbetskraft

Att låna in och ut personal mellan företag är en möjlighet för båda att täcka tillfälliga behov. Många av reglerna är gemensamma för våra kollektivavtal, men observera att det inte finns möjlighet till in- och utlåning av personal i Gruventreprenadavtalet GEA.

Logga in för att ta del av hela innehållet

Vill du bli medlem du också?
Läs mer om fördelarna här

In- och uthyrning av arbetskraft

Reglerna för in- och uthyrning av arbetskraft ser olika ut beroende på vilket avtal ni är anslutna till. Det här gäller.

Anlita en underentreprenör – vad gäller?

Huvudregeln enligt lag är att du måste förhandla med facket när du anlitar en underentreprenör. Men det finns undantag om underentreprenören är medlem i ME eller har kollektivavtal på annat sätt.

Huvudentreprenörsansvar

Huvudentreprenörsansvar gäller på Byggnads och Sekos avtalsområden. Det innebär att om du är huvudentreprenör är du också ansvarig att bevaka att regler och avtal följs på arbetsplatsen, även av dina underentreprenörer.