user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Varselkläder gör att du syns

På varje arbetsplats där någon form av trafik finns ska varselkläder användas. Kravet på varselkläder gäller även besökande på arbetsplatsen.

Varselkläder ska vara CE-märkta med uppgifter om vilken standard det gäller och i förekommande fall även vilken klass som kläderna uppfyller. Av märkningen ska det framgå hur kläderna ska tvättas, och hur många gånger som varselkläderna får tvättas, innan varseleffekten har avtagit. Använd inte utrustning med oläslig märkning.

Färg på kläderna

EU-direktiven har godkänt tre fluorescerande färger: gult, orange och rött. Tester har visat att gult har bäst lyskraft. Smuts syns dock inte lika bra på orange som på gult, och av den anledningen har även orange blivit vanligt.

Reflexer

I mörker tappar de fluorescerande färgerna lyskraft. Därför har varselplaggen även reflexer som syns betydligt bättre, eftersom de reflekterar strålkastarljus. Tänk på att bilarnas strålkastarljus vid halvljus först når den nedre delen av kroppen. Reflexer längst ner på varselbyxor syns då bäst.

Standard för varselkläder

Den standard som gäller för varselkläder är EN ISO 20471 (tidigare ISO 471). Kläderna klassas i tre steg beroende på plaggets fluorescerande yta och reflexernas yta. Du syns bäst i kläder klass 3.

  • Klass 1: Fluorescerande yta: Minst 0,14 m². Reflexens yta: Minst 0,10 m².
  • Klass 2: Fluorescerande yta: Minst 0,50 m². Reflexens yta: Minst 0,13 m².
  • Klass 3: Fluorescerande yta: Minst 0,80 m². Reflexens yta: Minst 0,20 m².

Under vissa omständigheter kan flera klädesplagg kombineras, exempelvis byxa och jacka för att för att uppnå en högre varselklass. Det ska då framgå av märkningen i kläderna hur det ska göras.

Läs även om:

Hjälm och stötskyddsmössa

Skyddsskor

Inledning om personlig skyddsutrustning

Har du frågor?

Kontakta vår rådgivning på 010-256 99 99, vardagar 8-16. Eller maila oss på radgivning@me.se. Skriv organisationsnummer i ämnesraden för snabb service!

Uppdaterad den 15 september 2020