user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out
Foto: Ryno Quantz

Avsluta anställning på rätt sätt

När du ska avsluta en anställning gäller regler i lagen om anställningsskydd (LAS). Lagen ger den anställde skydd mot felaktiga uppsägningar och innebär inskränkningar i arbetsgivarens frihet att avskeda personal.

Logga in för att ta del av hela innehållet

Vill du bli medlem du också?
Läs mer om fördelarna här

Uppsägning av personliga skäl och avsked

För att kunna säga upp någon av personliga skäl måste den anställde ha misskött sig. Det kan handla om arbetsvägran, samarbetssvårigheter med mera. Stöld, våld och illojal konkurrens anses vara allvarlig misskötsamhet, vilket kan innebära att den anställde blir avskedad.

Avsluta provanställning

Olika regler gäller för att avsluta en provanställning beroende på vilket kollektivavtal företaget är anslutet till. Vi förklarar vad som gäller enligt ditt avtal.

Få svar direkt med ME-rådgivningen

Med ME-rådgivningen kan du få svar direkt på frågor om arbetsrätt, kollektivavtal och branschrelaterade frågor. Ett telefonnummer (010-256 99 99) och en e-postadress (radgivning@me.se).