user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out
Foto: ME

Torvavtalet (TA)

Torvavtal (TA) med IF Metall är treårigt och följer i stort sett Maskinföraravtalet (MFA) mellan ME och Seko.

Torvavtalet (TA) löper från 1 juni 2017 till 31 maj 2020 och innehåller samma löneökningar som Maskinföraravtalet (MFA) med Seko.

OBS: På grund av uppskjutna förhandlingar och prolongerade (förlängda) avtal med facken ska inga lönehöjningar äga rum förrän tidigast sista november i år efter att avtalsförhandlingarna är klar. Vi på Maskinentreprenörerna kan inte garantera att du inte måste höja lönen igen vid en försenad lönerevision, eller att eventuella höjningar under våren inte kommer att tillgodoräknas.

Övrig information

  • I stället för Maskinföraravtalets (MFA) semesterbestämmelse gäller överenskommelsen enligt Bilaga C i förhandlingsprotokollet.
  • Det tillsätts en arbetsgrupp som under avtalsperioden ska se över hur arbetstider kan förläggas utifrån torvbrytningens utmaningar som starkt påverkas av vädrets makter.

Förhandlingsprotokoll

Har du frågor?

Kontakta vår rådgivning på 010-256 99 99, måndag-fredag 8-16. Eller maila oss på radgivning@me.se. Skriv organisationsnummer i ämnesraden för snabb service!

Uppdaterad den 24 augusti 2020