user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Beställarkrav kring drog- och alkoholprov

Förekomsten av alkohol- eller drogpåverkad personal på arbetsplatsen är ett problem som arbetsgivaren har ansvar och egenintresse av att lösa. Vissa beställare har skärpt sina beställarkrav när det gäller drog- och alkoholkontroller av anställda i UE-företag

Logga in för att ta del av hela innehållet

Vill du bli medlem du också?
Läs mer om fördelarna här

Ta fram policys i företaget

En policy beskriver företagets inriktning inom ett specifikt område, till exempel miljö, kvalitet eller arbetsmiljö. Den fastställer också normer och värderingar som ska vara gemensamma för alla. Det finns dessutom krav på att ni måste ha en arbetsmiljöpolicy.

Krav på arbetsrättsliga villkor

Upphandlingar kan innehålla krav på så kallade arbetsrättsliga villkor. Lagstiftarens syfte med reglerna är att arbetstagare som utför offentliga kontrakt ska ha lön, semester och arbetstid i nivå med gällande kollektivavtal i branschen.