user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out
Foto: Adobe Stock

Karensavdrag och sjuklön

Karensavdraget kopplas till den genomsnittliga arbetstiden per vecka och görs för sjukfrånvarotimmar upp till 20 procent av snittveckoarbetstiden. Vi förklarar hur du gör och ger dig exempel.

Logga in för att ta del av hela innehållet

Vill du bli medlem du också?
Läs mer om fördelarna här

Beräkning av sjukavdrag i Tjänstemannaavtalet

Den 1 juli 2018 höjdes taket i sjukförsäkringen från 7,5 till 8 prisbasbelopp. Det påverkar beräkningen av sjukavdrag enligt Tjänstemannaavtalet. Nedan finns uppdaterad avtalstext med formler för beräkning av sjukavdrag.