user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out
Foto: Adobe Stock

Karensavdrag

Karensdagen har ersatts av ett karensavdrag. Avdraget är 20 procent av den sjuklön eller sjukpenning medarbetaren får vid sjukfrånvaro en genomsnittlig arbetsvecka.

De nya karensreglerna gäller från 1 januari 2019. Sjukperioder som påbörjades tidigare än det datumet ska dock behandlas enligt nuvarande bestämmelser. Se vad som gäller på just ditt kollektivavtal nedan.

Så räknar du ut karensavdraget

Klicka på det kollektivavtal ditt företag tillhör för att se hur det nya karensavdraget beräknas.

Entreprenadmaskinavtalet, utdrag

Tjänstemannaavtalet, utdrag

Maskinföraravtalet (och Torvavtalet), utdrag

Gruventreprenadavtalet, utdrag 

Syftet med ändringen av sjuklönelagen

Lagstiftarens syfte med att ersätta karensdagen med ett karensavdrag är att avdraget ska bli detsamma för den anställde oavsett när under arbetspasset som sjukfrånvaron inträffar. Det kan få betydelse för den som exempelvis jobbar långa arbetspass vissa dagar, men har kortare arbetstid andra dagar. Avdraget blir lika stort oavsett vilken dag personen är sjuk.

Vilka är de nya principerna för karens?

Med de nya reglerna görs ett karensavdrag som kopplas till medarbetarens genomsnittliga arbetstid per vecka. Karensavdrag görs för sjukfrånvarotimmar upp till 20 % av veckoarbetstiden. Det innebär till exempel att för en medarbetare med ett arbetstidsmått på 40 tim/vecka så kan inte karensavdraget bli större än 20 % av 40 timmar, det vill säga 8 timmar. Detta även om arbetstagaren till exempel var schemalagd 10 timmar och sjukfrånvarande 10 timmar.

Om en medarbetare med samma arbetstidsmått (40 tim/v) blir sjuk och går hem mitt under arbetsdagen och sedan fortsätter att vara sjuk dagen därpå, så blir karensavdraget från lön ändå fulla 8 timmar (det vill säga 20 % av 40 timmar). Med de gamla reglerna om karensdag skulle enbart de kvarvarande timmarna första dagen då arbetstagaren insjuknade varit karens som dragits från lön och dagen efter betalats med full sjuklön på 80 %.

Exempel

Sjuk heldag

Förutsättningar: medarbetaren är schemalagd för arbete 40 timmar per helgfri vecka, 8 timmar per dag mån-fre.

Medarbetaren sjukanmäler sig innan arbetsdagens start på måndag. Karensavdrag görs då med 8 fulla timmar, dvs för hela måndagen. Fortsätter arbetstagaren att vara sjuk även på tisdagen utges därefter från och med tisdagen sjuklön i vanlig ordning genom att ett avdrag från månadslönen görs motsvarande 20 procent av timlönen per frånvarotimme. Samma utfall som med tidigare regler.

Sjuk del av dag, fortsatt sjuk dagen efter

Förutsättningar: medarbetaren är schemalagd för arbete 40 timmar per helgfri vecka, 8 timmar per dag mån-fred.

Medarbetaren arbetar halva måndagen, 4 timmar. Därefter sjukanmäler sig medarbetaren. Lön betalas då för 4 arbetade timmar och därefter görs karensavdraget med 4 timmar på måndagen. Eftersom medarbetaren är fortsatt sjuk på tisdagen görs fortsatt karensavdrag upp till 8 fulla timmar, dvs återstående 4 timmar.

Karensavdraget görs alltså med fyra timmar på måndagen och fyra timmar på tisdagen. Därefter görs avdrag från månadslönen med 20 procent per frånvarotimme för resterande del av tisdagen och följande sjuklöneperiod då medarbetaren har rätt till sjuklön.

Med tidigare regler skulle enbart måndagen räknats som karensdag. Med de nya reglerna fortsätter man alltså att dra karensavdraget upp till 20 % av genomsnittliga veckoarbetstiden.

Schemalagd med inarbetning

Förutsättningar: medarbetaren är schemalagd för arbete 40 timmar per helgfri vecka, 10 timmar per dag mån-tors (överenskommelse om inarbetning).

Medarbetaren blir sjuk på måndag morgon och resten av dagen. Arbetstagaren är åter i arbete på tisdagen. Karensavdrag görs med 8 timmar. Resterande 2 timmar får medarbetaren sjuklön med 80 %.
Med de tidigare reglerna om karensdag skulle avdraget ha varit 10 timmar.

Har du frågor?

Kontakta vår rådgivning på 010-256 99 99, måndag-torsdag 8-18, fredag  8-16. Eller maila oss på radgivning@me.se. Skriv organisationsnummer i ämnesraden för snabb service!

Uppdaterad den 9 januari 2019