user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out
Foto: Försäkringskassan

Skydd mot höga sjuklönekostnader

Det finns ett skydd för höga sjuklönekostnader som gäller för alla arbetsgivare i Sverige. Företagen kan få ersättning för den årliga sjuklönekostnaden som överstiger en viss nivå.

Skyddet gäller för de arbetsgivare som lämnar arbetsgivardeklaration. Syftet med ersättningen är att minska den ekonomiska börda arbetsgivarnas sjuklönekostnader kan utgöra.

Ersättningens storlek beror på de årliga lönekostnaderna.

Du behöver inte ansöka om ersättningen

Du som arbetsgivare ska betala ut sjuklön till dina anställda precis som vanligt. Sedan lämnar du, som vanligt, varje månad in en arbetsgivardeklaration till Skatteverket och fyller i sjuklönekostnaden.

Skatteverket meddelar i sin tur Försäkringskassan om era sjuklönekostnader och lönekostnader. Utifrån de uppgifterna räknar Försäkringskassan ut vilken ersättning ni kan få.

Läs mer på Försäkringskassans webbplats

Har du frågor?

Kontakta vår rådgivning på 010-256 99 99, måndag-fredag 8-16. Eller maila oss på radgivning@me.se. Skriv organisationsnummer i ämnesraden för snabb service!

Uppdaterad den 27 augusti 2020

Relaterat innehåll

Regionalt finansiellt företagsstöd

Som företagare kan du söka olika former av finansiellt stöd från din region eller från Tillväxtverket för bland annat investeringar, transporter och konsultkostnader. Företag har också möjlighet att söka lån och riskkapital från olika aktörer.