user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Juridisk rådgivning

Som medlem får du hjälp med juridiska frågor av våra företagsrådgivare, om du till exempel ska sluta avtal, köpa maskin eller vid tvister. Vid mer komplicerade juridiska ärenden får du också tillgång till våra anlitade entreprenadjurister.

Det här kan du få hjälp med

I ditt medlemskap i ME ingår rådgivning i entreprenadjuridik. Exempel på vad du kan få hjälp med:

  • Rådgivning och hantering av tvister avseende entreprenader där AB 04 eller ABT 06 är tillämpligt.
  • Granskning av avtal eller upprättande av avtal.
  • Rådgivning avseende offentlig upphandling.
  • Rådgivning gällande köp, garantier och reklamationer.
  • Frågor kring fakturor, inkassokrav och betalningsanmärkningar.
  • Rådgivning och hantering av fordringar eller tvister med konsumenter.
  • Bolagsrättsliga frågor eller aktieägaravtal.
  • Juridisk hjälp i domstol.

Så gör du för att få hjälp

Kontakta alltid ME-rådgivningen i första hand. Ha ditt organisationsnummer redo för snabbare hantering!

Telefonnummer: 010-256 99 99
E-post: radgivning@me.se

Vid mer komplicerade juridiska ärenden får du tillgång till våra anlitade entreprenadjurister. Skulle du behöva mer än tre timmars rådgivning hos dem tar vi ut en avgift.

Om ditt ärende gäller en tvist täcker din rättsskyddsförsäkring normalt delar av kostnaden för ett juridiskt ombud. Kontrollera att rättsskyddsförsäkring ingår i företagets försäkringsskydd!

Uppdaterad den 23 februari 2023