user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Köp på nätauktioner

Köp av varor via auktion på internet innebär ofta en risk. Som köpare bör du alltid göra noggranna övervägningar inför ett köp på en nätauktionssida. Se också till att vara väl påläst genom att ta del av auktionsbolagens köpevillkor.

Att köpa och sälja maskiner och tillbehör på nätauktion blir allt vanligare bland maskinentreprenörer. Men det finns vissa risker. Här är några viktiga saker att tänka på:

  • Läs auktionsbolagets köpevillkor noggrant innan du godkänner dem. De är ofta formulerade till förmån för säljaren och auktionsbolaget.
  • Undersök varan innan avhämtning. Är varan inte i det skick som följer av annons och beskrivning så måste du omgående reklamera. Dokumentera felen och reklamera skriftligen.
  • Anlitar du någon för att sköta transporten åt dig så tar du en stor risk. Transportbolaget kommer inte att undersöka varan åt dig. Ofta framgår det av auktionsvillkoren att om varan inte undersökts före avhämtning så kommer möjligheterna att göra fel gällande vara begränsande.

Läs igenom köpevillkoren

En nätauktion som förmedlas av ett auktionsbolag innebär att säljaren av en vara ger ett auktionsbolag i uppdrag att sköta försäljningen. Du som vill köpa varan registrerar dig som budgivare hos auktionsbolaget.

I samband med registreringen, eller budgivningen, behöver du godkänna auktionsbolagets köpevillkor. Ta för vana att alltid läsa igenom dessa noggrant, och var fullt införstådd med vad det är du godkänner.

Är auktionsbolaget eller säljaren ansvarig?

Du som köpare budar på en viss vara utifrån de uppgifter som lämnats i annonsen och eventuella bilder och filmer. Detta utan att du ens har sett varan rent fysiskt. Vinner du budgivningen ingår du ett köpeavtal. Men vad gäller då vid fel och skador eller om varan inte överensstämmer med annonsen? Vem är ansvarig?

Auktionsbolagen understryker ofta i sina köpevillkor att de endast är förmedlare och inte part i avtalet. På så sätt friskriver de sig från allt ansvar. Om köpevillkoren inte berör frågan om ansvar får det undersökas vilken typ av uppdragsförhållande som uppstått mellan parterna. Då kan exempelvis kommissionslagen bli aktuell. Om auktionsbolaget friskrivit sig från ansvar är utgångspunkten att ansvaret ligger på säljaren. Säljaren ska alltid lämna sanningsenliga uppgifter om varan utan att försöka vilseleda dig som köpare.

Undersök varan du köpt

Vissa köpevillkor kan innebära en ganska långtgående undersökningsskyldighet för dig som köpare. Du rekommenderas starkt att undersöka den vara du är intresserad av att köpa. Om möjligt bör detta göras innan du börjar att bjuda och som senast innan varan avhämtas.

Om du inte fullgör din undersökningsskyldighet så riskerar du att inte kunna göra fel gällande som du borde ha upptäckt vid en normal undersökning.

Riskabelt att låta någon annan sköta transporten

I många fall ligger upphämtningsplatsen långt bort och du kanske vill ordna transport. Viktigt att komma ihåg är att om du har anlitat ett transportbolag anses du ha godkänt varans skick så fort den lämnat upphämtningsplatsen. Ofta följer det av auktionsvillkoren att det är svårt att göra fel gällande efter att varan har avhämtats. När du mottagit din leverans och upptäcker att varan inte överensstämmer med annonsen kan det alltså bli du som köpare som får ta smällen.

Reparationsobjekt omfattas inte av reklamationsrätten

Se upp för varor annonserade till väldigt låga utropspriser eller varor som klassas som "reparationsobjekt". Dessa omfattas oftast inte av reklamationsrätten. Auktionsbolagen brukar också kräva en förskottsbetalning på hela beloppet vilket innebär att du lämnar ifrån dig pengar innan du ens hunnit undersöka varan. Pengarna kan bli svåra att återkräva om det senare visar sig finnas fel på varan.

Vid köp av varor till ett högre pris bör du tänka efter om nätauktioner verkligen är det bästa alternativet.

Reklamera skriftligen – och i god tid

Kan du som köpare rikta anspråk mot säljaren vid eventuella fel och skador på varan? Svaret är både ja och nej. Vid köp av lös egendom mellan två näringsidkare gäller köplagen, och med stöd av den kan du alltid rikta anspråk mot säljaren.

Behöver du reklamera en vara är det viktigt att agera snabbt och göra det skriftligen. Köplagens bestämmelser är dock "dispositiva". Det betyder att om ni avtalat något annat så gäller det före regelverket i köplagen. Auktionsbolagens köpevillkor kan alltså bli tillämpliga.

Ångerrätt enbart när du handlar för privat bruk

Näringsidkare har ingen ångerrätt enligt lag – om det inte specifikt har avtalats. Konsumenter har däremot enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler alltid fjorton dagars ångerrätt. Dock ställs det krav på att du som konsument handlar för privat bruk och inte åt ditt företag.

Juridisk rådgivning

Behöver du stöd i frågor som rör köp på nätauktion? 

Läs mer om vilken hjälp du kan få här

Uppdaterad den 11 september 2023