user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Avtal med underentreprenör

Anlitar du underentreprenörer som utför en del av arbetet? Ha alltid ett skriftligt avtal på plats innan arbetet startar. Då minimerar du dina risker och kan föra vidare krav från beställare till underentreprenören.

Vid utförande- och totalentreprenader tillämpas oftast standardavtalen AB 04 respektive ABT 06 mellan beställare och entreprenör.

Det finns även standardavtal som är anpassade för avtalsförhållanden mellan entreprenörer och underentreprenörer. Om du som entreprenör väljer att anlita underentreprenörer är det viktigt att känna till standardavtalen AB-U 07 respektive ABT-U 07.

Bestämmelserna i AB 04 och ABT 06 kompletteras av bestämmelserna i AB-U 07 respektive ABT-U 07.

  • AB 04 används tillsammans med AB-U 07.
  • ABT 06 används tillsammans med ABT-U 07.

Det innebär att standardavtalen AB 04 eller ABT 06 även blir tillämpliga i avtalsförhållandet mellan entreprenörer och underentreprenörer där AB-U 07 eller ABT-U 07 avtalats, men med de ändringar och tillägg som följer av AB-U 07 och ABT-U 07.

Tänk på att du inte kan använda AB-U 07 och ABT-U 07 vid arbete åt konsument.

Kontraktsformulär AB-U 07 (word)

Kontraktsformulär ABT-U 07 (pdf) 

Att tänka på

Om du som entreprenör ingått ett muntligt avtal med en underentreprenör eller om ni exempelvis inte reglerat att garantitiden ska vara fem respektive två år, kommer det att bli svårt för dig att föra krav från din beställare vidare på din underentreprenör. Utan ett avtal står du ensamt ansvarig gentemot din beställare.

Se till att teckna avtal med dina underentreprenörer så att du kan föra vidare krav från beställaren till underentreprenörerna. Med ett avtal minskar du på så vis dina risker.

Vid entreprenader enligt AB och ABT kan du använda AB-U 07 och ABT-U 07 i förhållandet mellan dig och underentreprenörerna. Det är viktigt att du alltid är införstådd om vilka avtalsvillkor som gäller för utförandet av entreprenaden innan du påbörjar en entreprenad.

Har du frågor?

Kontakta vår rådgivning på 010-256 99 99, måndag-fredag 816. Du kan också mejla oss på radgivning@me.se. Skriv organisationsnummer i ämnesraden för snabb service!

Publicerad den 30 oktober 2020

Uppdaterad den 30 oktober 2020