user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Säker ledningsbyggnad

Byggproduktion

Beskrivning

Arbetar du med schaktarbeten och ledningsbyggnad VA-mark?

Med dokumenterade kunskaper inom området höjer företaget både sin kvalitet och säkerheten för sin personal och kan dessutom visa detta gentemot beställaren.

Utbildningen behandlar både säkerhet vid schaktarbeten och krav på utförande enligt AMA anläggning.

Utbildningens mål

Deltagarna ska erhålla kunskaper om regelverk, metoder och förutsättningar för att kunna jobba säkert vid schaktarbeten samt kunskaper om utförande och krav vid ledningsbyggnad VA-mark enligt AMA-anläggning.

Målgrupp

Maskinförare, anläggare, arbetsledare med flera som praktiskt utför schaktarbeten och deltar i ledningsbyggnad.

Utbildningens innehåll

 • Regler, ansvar och roller vid schaktarbeten.
 • Planering, riskbedömning och förebyggande åtgärder.
 • Egenskaper och hållfasthet hos olika jordarter.
 • Rasrisker och påverkande faktorer.
 • Stödkonstruktioner och släntlutningar.
 • Placering av maskin och schaktmassor.
 • Typexempel VA-ledningar och material enligt AMA.
 • Schaktbotten, ledningsbädd och stödpackning.
 • Kringfyllning och resterande fyllning.
 • Kvalitet och hygien vid vattenhantering.
 • Dokumentation och egenkontroller.
 • Skriftligt kunskapsprov.

Förkunskaper

Deltagare bör ha viss erfarenhet av schaktarbeten och förläggning av VA-ledningar och behärska svenska i tal och skrift för att klara det skriftliga provet.

Övrigt

I priset ingår kursdokumentation, utbildningsintyg och registrering på ID06 kompetensdatabas med behörighet för Säker ledningsbyggnad.

Läs vad den tidigare deltagaren Jens Kåbring på medlemsföretaget Erik Kåbring AB tycker om kursen:

Maskinentreprenörerna - "Säker ledningsbyggnad en av de bättre kurserna på länge"


Utbildningslängd

1 dag

Pris

Medlemspris
3 900 kr ex moms
Icke-medlemmar
4 900 kr ex moms

Kurstillfällen