user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

"Säker ledningsbyggnad en av de bättre kurserna på länge"

ME-medlemmen Jens Kåbring tog med sig hela arbetslaget på kurs i oktober, något som snabbt gav utdelning. Foto: Ryno Quantz/Privat

MEDLEMSFÖRMÅNER. ME erbjuder branschanpassad utbildning, med generösa rabatter till medlemmarna. En av kurserna heter Säker ledningsbyggnad och är till för maskinförare, anläggare och arbetsledare. Den funkar både som grund och som repetition.

Över en heldag, på distans eller på ME:s utbildningscenter i Bålsta, får deltagarna lära sig lägga vattenledningar enligt referensverket AMA Anläggning. Efter det skriftliga provet har man ett intyg att kunna visa upp för sin beställare. Under utbildningen används ME:s egna läroböcker, och kursen registreras på ID06-kortet.

För drygt ett år sedan gjordes kursen om. Tidigare handlade den bara om rörläggning, men nu inkluderar den även säker schakt, något som efterfrågats av många. Det är nu ännu större fokus på säkerhet, särskilt utifrån anläggarnas och maskinisternas synvinkel.

Får inte gå fel när man lägger VA-ledning

Medlemsföretaget Erik Kåbring AB (EKAB) var på plats i Bålsta med alla nio anställda i början på oktober för att gå Säker ledningsbyggnad. Arbetschefen Jens Kåbring berättar att flera på firman hade gått kursen tidigare och behövde uppdatera sig (kursen bör förnyas vart femte år).

– Man blir lätt hemmavan och kanske glömmer bort regler. Även om man har kunskapen är det alltid bra att fräscha upp minnet.

Det fanns dessutom några nyanställda, utan tidigare erfarenhet från branschen. De fick vettig information och en bra inblick i vad som gäller när man är anläggare, menar Jens. Att maskinisterna har kunskap om säkerhet är så klar en förutsättning, men det räcker inte, utan alla behöver vara på banan med vad som gäller.

– När man lägger VA-ledning måste det bli bra. Går det fel kan man inte rädda hem arbetet. Men följer man bara reglerna är det inte så svårt.

Ni gav kursen toppbetyg i er utvärdering. Varför det?

– Det är en bred kurs. Man djupdyker inte för mycket utan det är kortfattat om många saker, inte bara ledningsbyggnad. Det är bra information. Man får mycket för en endagskurs!

Jens Kåbring har gått kursen två gånger och är nöjd med kursledaren vid båda tillfällena. Den första var insatt i självfallsledningar (VA-ledningar som ligger med en svag lutning) medan den andra fokuserade en del på elledningar, som han hade erfarenhet av.

Kunde skicka nyanställd på jobb

På EKAB fick man snabbt nytta av att ha utbildat hela personalstyrkan i oktober. Jens berättar:

– Vi anställde en kille för två månader sen, helt ny i branschen. När en kund ringde och ville ha hjälp kunde jag skicka honom. Jag sa som det var, att han var helt ny och färsk men att han just gått Säker ledningsbyggnad.

Då blev det en trygghet för beställaren?

– Absolut. Det gjorde stor skillnad!

Med andra ord skulle du rekommendera andra att gå kursen?

– Ja. Just den här kursen är en av de bättre på länge.

Utöver branschanpassade kurser med medlemsrabatt finns det många andra förmåner med medlemskapet i ME. Jens Kåbring har själv haft glädje av rådgivningen – och den juridiska hjälpen i ett ärende när det blev "tråkig stämning på riktigt". Rabatterna som medlemmar har tillgång till är han dålig på att nyttja, men han vet att de finns.

– Kontaktnätet med andra företagare i branschen är också bra. Jag var med på en medlemsträff i Jönköping nyligen. Hoppas det blir mer sådant!

Medlemsfakta

Namn: Jens Kåbring
Roll: Arbetschef
Företag: Erik Kåbring AB (EKAB)
Medlemmar i ME sedan: 1996
Antal anställda: 9
Typ av jobb: Villagrunder, avloppsanläggningar, vägar, dränering, park- och grönområden med mera. Företaget har jobb åt både kommun, företag och privatperson.
Verksamma: Basen finns i Flen men en stor del av arbetet utförs utanför kommungränsen.

 

Säker ledningsbyggnad – anmäl dig till nästa kurstillfälle

Fler medlemsförmåner

Publicerad den 30 november 2023