user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out
Terra Advokat AB. Foto: Ryno Quantz

Juridisk rådgivning

Som medlem kan du få juridisk rådgivning om du till exempel ska sluta avtal, köpa en maskin, eller vid tvister, även i domstol. Kontakta ME-rådgivningen eller vår entreprenadjurist direkt.

I ditt medlemskap ingår fri rådgivning i entreprenadjuridik i upp till tre timmar i varje enskilt ärende. Du kan till exempel få hjälp med frågor som rör:

  • Rådgivning och hantering av tvister avseende entreprenader där AB 04 eller ABT 06 är tillämpligt
  • Granskning av avtal eller upprättande av avtal
  • Rådgivning avseende offentlig upphandling
  • Rådgivning gällande köp, garantier och reklamationer
  • Frågor kring fakturor, inkassokrav och betalningsanmärkningar

Behöver du mer än tre timmars rådgivning så tar vi ut en avgift. Om ditt ärende gäller en tvist så täcker din rättsskyddsförsäkring normalt delar av kostnaden för ett juridiskt ombud. Det är därför viktigt att du kontrollerar att rättsskyddsförsäkring ingår i företagets försäkringsskydd. Vi företräder inte medlemmar i tvister där en annan medlem är motpart.

Entreprenadjuridisk rådgivning och service

Kontakta ME-rådgivningen på 010-256 99 99 eller radgivning@me.se. Alternativt kontakta ME:s anlitade entreprenadjurister på Terra Advokat AB direkt på 08-21 35 00 eller info@terraadvokat.se. Du får tre (3) kostnadsfria rådgivningstimmar i varje enskilt ärende.

Uppdaterad den 27 juni 2019