user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

"ABAM 24 är ett avtal renodlat för de tjänster jag säljer"

Ankie Larsson, verksamhetsansvarig på ME-medlemsföretaget Miljöplanering i Tumba AB. Foto: Lukas Lind/Per Kristiansen

MEDLEMSFÖRMÅNER. I februari blev ME och Byggföretagen klara med ABAM 24. Det nya standardavtalet ska användas när en anläggningsmaskin med förare hyrs för ett uppdrag. Behovet har funnits länge, och förhoppningen är färre tvister och fler skriftliga avtal.

En som sett fram emot ABAM 24 är Ankie Larsson, verksamhetsansvarig på Miljöplanering i Tumba AB och ledamot i ME:s förbundsstyrelse.

– Det vi har haft tidigare har inte varit på den nivån vi borde ha. Då kom beställaren med sitt och jag med mitt, och så handlade det om att övertyga. Men det här är något helt annat, nu har vi ett avtal framtaget av båda parterna tillsammans.

Strukturen i ABAM 24 följer på många sätt villkoren i andra allmänna villkor i branschen, som AB 04 eller ABT 06. Det ger tydlighet.

Hamnar på rätt nivå från början

Vad är fördelen med ABAM 24?

– För mig blir den stora vinsten att min beställare handlar det jag faktiskt säljer. Jag säljer inga entreprenader, jag säljer tjänster. Det är ett avtal renodlat för det.

Att landa på "rätt nivå från början" menar Ankie är en stor fördel. Att som tidigare behöva ta bort saker från ett entreprenadavtal som beställaren skrivit kan vara svårt som liten maskinentreprenör.

Inte alla beställare känner till avtalet ännu

På Miljöplanering i Tumba har man ännu inte fått chans att använda det nya avtalet då man ofta kommer in i stora infrastrukturprojekt som pågått länge, berättar Ankie. Men hon hoppas att fler beställare ska få reda på att det finns.

– Jag har varit väldigt involverad i det här, och har märkt att det inte nått alla beställare och inköpare ännu. Men jag brukar informera dem och promota avtalet.

Tydligare ansvarsfördelning

Avtalet ger bra förutsättningar för en förbättrad arbetsmiljö och högre säkerhet då villkoren tydligt anger vem av parterna som ska göra vad.

ABAM 24 består av två dokument: villkoren och en kontraktsmall, som även fungerar som en vägledning och checklista. Du hittar dem här:

ABAM 24 – Hyra av maskin med förare

Utöver att ta fram avtal anpassade för branschen gör ME mycket annat, förstås. Vad får man för medlemsavgiften tycker du?

– Man får mycket! Råd, stöd och snabb hjälp, bara ett samtal bort. Jag får också ett forum att driva frågor som är viktiga för branschen. Sedan finns det ekonomiska fördelar i de rabattavtal jag nyttjar.

Alla medlemsförmåner

Medlemsfakta

Namn: Ankie Larsson.
Roll: Verksamhetsansvarig.
Företag: Miljöplanering i Tumba AB.
ME-medlemmar sedan: 1982.
Antal anställda: Totalt 18 inklusive förmedlade entreprenörer.
Typ av uppdrag: Anläggningsentreprenader och infrastrukturprojekt.
Verksamma: I och omkring Stockholm, både norr- och söderort.

 

Publicerad den 13 maj 2024