user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Chans till nätverkande på Arbetsgivardagen: "Otroligt bra initiativ"

Pernilla Maltesdotter är HR-chef på Havator AB, ett av ME:s drygt 4 100 medlemsföretag. Foto: iStock/Havator AB

MEDLEMSFÖRMÅNER. Förra hösten var det premiär för Arbetsgivardagarna, ME:s nationella evenemang för alla som jobbar med personal- och HR-frågor i medlemsföretagen. I år blir två dagar till en – 16 november i Stockholm.

Närmare 80 personer samlades i Näringslivets Hus i Stockholm när de första Arbetsgivardagarna ägde rum. På agendan stod nya LAS, arbetsrättsliga nyheter och en grundkurs i kollektivavtalen. Förhoppningen från ME:s sida var att kunna ge alla medlemsföretag i Sverige samma innehåll ur ett nationellt perspektiv, och dessutom erbjuda en kontaktyta.

En som deltog då – och kommer även i år – är Pernilla Maltesdotter, HR-chef på kranföretaget Havator AB. Pernilla tyckte att dagarna gav mycket:

– Det var ett otroligt bra initiativ. Två lärorika dagar med mycket matnyttigt innehåll!

Vad var det största värdet?

– Nätverkandet. Att träffa andra aktörer och "kollegor" inom kranbranschen, och för egen del framför allt personer inom HR.

För Pernilla som ny i branschen var det också värdefullt att få en ordentlig genomgång av kollektivavtalen. Deltagarna delades in i grupper efter avtalstillhörighet, för att få den informationen just deras företag behövde.

Årets Arbetsgivardag bjuder på fyra pass: de nya kollektivavtalen som förhandlades fram under vårens avtalsrörelse, nyheter inom arbetsrätt och HR, arbetsmiljö med fokus på nya föreskrifter från Arbetsmiljöverket, och temat "Skadligt bruk på arbetsplatsen". Deltagandet är kostnadsfritt genom ME-medlemskapet, inklusive morgonkaffe, lunch, eftermiddagsfika och middag på kvällen.

2022 var engagemanget stort bland deltagarna, med många frågor och diskussioner under föreläsningarna. Diskussioner som fortsatte även under pauserna, berättar Pernilla. Nu ser hon fram emot att få den senaste informationen hon som HR-ansvarig behöver känna till, om nya lagar, krav och kollektivavtal. Och framför allt – att möta kollegorna i branschen.

Förutom möjligheten att gå på evenemang som detta, vad är det bästa med att vara medlem i ME?

– Vi får så mycket hjälp av er. Det är ett fantastiskt stöd, mest i de rent juridiska och avtalsmässiga frågorna. Jag är ju ensam i min roll, så det blir som mitt eget lilla nätverk. Jag är jätteglad att ha det, säger Pernilla.

Alla medlemsförmåner

Medlemsfakta

Namn: Pernilla Maltesdotter.
Roll: HR-chef.
Företag: Havator AB.
ME-medlemmar sedan: 2019.
Antal anställda: Cirka 220 i Sverige.
Antal kranar: Cirka 150 i Sverige.
Typ av jobb: Alla slags lyft- och transporttjänster.
Verksamma i: Sverige, Finland, Norge och de baltiska länderna.

Publicerad den 15 september 2023